กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) รับประเมินชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) เพื่อช่วยให้สถานพยาบาลมีโอกาสเลือกใช้ชุดน้ำยาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ

 

กรมวิทย์ฯ

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID 19 ที่เริ่มต้นในประเทศจีนและขยายวงกว้างไปยังหลายประเทศทั่วโลกทำให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการระบาดของโรคนี้เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับการระบาดในประเทศ สู่ระยะที่ 2 คือมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ มาตรการที่ทำในระยะนี้คือการค้นหาผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพื่อให้เข้าสู่การแยกโรค นอกจากนี้ยังมีการขยายกลุ่มเฝ้าระวังให้ครอบคลุมคนที่ทำงานกับนักท่องเที่ยวจีน เช่น ไกด์นำเที่ยว คนขับรถสาธารณะ เป็นต้น ทำให้มีความต้องการการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีสถานพยาบาลจำนวนมากที่ประสงค์จะเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดยใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ที่ขณะนี้เริ่มการนำเข้ามาใช้บ้างแล้วและจะมีความหลากหลายมากขึ้น การเลือกชุดน้ำยาที่มีมาตรฐานจึงมีส่วนสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องเปิดรับบริการประเมินชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ให้กับบริษัทต่างๆเพื่อนำขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้สถานพยาบาลนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ได้อย่างมีคุณภาพและประชาชนเกิดความมั่นใจ

 

 

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้การเปิดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมคุณภาพ นอกเหนือจากการสนับสนุนให้สถานพยาบาลเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญฯ(การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ)แล้ว การขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะช่วยให้สถานพยาบาลมีโอกาสเลือกใช้ชุดน้ำยาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทผู้จำหน่ายที่ประสงค์จะประเมินชุดน้ำยา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ (ดร.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99305 Email: [email protected] นายแพทย์โอภาส กล่าว

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ