ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง “จริงหรือลวง เลือกอย่างไรให้ปลอดภัย?”

ด้วยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์..

in กิจกรรม / กิจกรรม 28 กุมภาพันธ์ 2017

เรื่องน่าสนใจ