กรม สบส. แนะปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ รับลมหนาวมาเยือน ดูแลของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนาวให้สะอาด ล้างมือก่อนหลังทานอาหาร ทานอาหารปรุงสุกร้อน สร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย และออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ควบคู่กับมาตรการการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล Universal Prevention

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ประกอบกับมาตรการการผ่อนคลายให้ประชาชนเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวในสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จะมีผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพได้ จึงควรต้องป้องกันหรือสร้างความอบอุ่นและดูแลสุขภาพ ให้มีสุขภาพดี ประชาชนสามารถยึดหลัก สุขบัญญัติเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว ซึ่งสุขบัญญัติเป็นข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ จนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ สามารถปฏิบัติได้ทุกวันและทุกวัย ตลอดทุกช่วงชีวิต ประกอบกับในช่วงของสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่ยังคงมาตรการป้องกันโควิด 19 แบบครอบจักรวาล Universal Prevention ซึ่งเป็นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน โดยคิดว่าตนเองและ คนรอบข้างมีเชื้อโควิด 19 ในตัว จึงต้องมีการป้องกันตลอดในยุค New Normal อย่างต่อเนื่อง

 

 

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถนำหลักการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติง่ายๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงอากาศหนาว ดังนี้ 1) ดูแลของเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยการทำความสะอาด ซักเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เสื้อโค้ท ที่ใช้ในการทำให้ร่างกายอบอุ่น โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสองที่ต้องทำความสะอาดซ้ำก่อนนำมาสวมใส่ 2) ล้างมือก่อนหลังทานอาหาร และหลังการขับถ่ายให้สะอาด และพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไปด้วย 3) ทานอาหารปรุงสุกร้อนๆ สะอาด รับประทานอาหารที่ให้สารอาหารที่สร้างพลังงานความอบอุ่นในร่างกาย บำรุงผิวพรรณ และสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย เช่น โปรตีน ไขมัน ธาตุเหล็ก วิตามินอี วิตามินเอ วิตามินซี เป็นต้น 4) ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดสายในยามเช้าปรับสมดุลสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย วิธีการดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกคนทุกวัย นำไปปฏิบัติในชีวิตได้อย่างมีความสุข สดชื่น เป็นภูมิป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านสุขภาพได้ทางคลังความรู้ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (healthydee.moph.go.th)

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ