เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบ “กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย” จากสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย ซึ่งได้จากการสมทบทุนช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดซื้อกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย เพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

 

กรม สบส

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ