กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดโปรแกรมตรวจสุขภาพ อสม. เป็นของขวัญปี 2565 ให้ อสม.ทั่วไทย ได้รับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ เป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลสุขภาพแก่ครอบครัว และชุมชน

 

กรม สบส

 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ถือเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญที่ร่วมดูแล สนับสุนน การดำเนินงานในด้านระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้พี่น้อง อสม. ได้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง เหมาะสมตามช่วงอายุโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายสนับสนุนการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม. ซึ่งเบื้องต้นโครงการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม.ตามช่วงอายุ กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 เป็นของขวัญปี 2565 ให้แก่พี่น้อง อสม. โดยเมื่อถึงเดือนเกิดของตนเอง สามารถเข้ารับการประเมินคัดกรอง ความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เฉพาะเพศหญิง) ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด ประเมินการถดถอย 9 ด้าน กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หากเป็น อสม.ที่มีอายุ 35 ปีขึ้น ไป จะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในส่วนของความเข้มข้นระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจอุจจาระ หาความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้มีอายุ 50-70 ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำหรับหญิงอายุ 35-60 ปี และในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงหรือความผิดปกติจะได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสิทธิประโยชน์ต่อไป ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่อาจเกิดกับ อสม.แล้ว ยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน โดยกรม สบส.จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคม 2565 นี้

ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม.ตามช่วงอายุ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม กรม สบส.ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และชมรม อสม. ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายสุขภาพ ในการเตรียมความพร้อม และสาธิตการปฏิบัติ การเก็บสิ่งส่งตรวจ แปลผล ส่งสิ่งส่งตรวจ การรายงานผล พร้อมดำเนินการนำร่องตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ โดยใช้กลไก 3 หมอ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวงษ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตรวจสุขภาพ อสม. ต่อไป

 

 

 

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ