เมื่อบ่ายวันที่ 7 กันยายน 2565 ทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่ง ในย่านสุขุมวิท หลังมีหญิงสาวหลายรายมายื่นหนังสือร้องเรียนกับกรม สบส.ว่าได้รับผลกระทบจากการศัลยกรรมเสริมความงามจมูก อาทิ จมูกผิดรูป หรือมีอาการติดเชื้อบริเวณที่ศัลยกรรม ฯลฯ

 

กรม สบส

 

โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส.ได้สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลในเบื้องต้นพบว่าสถานพยาบาลมีมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กำหนด ทั้งนี้ ในประเด็นมาตรฐานการรักษาพยาบาลของแพทย์ ซึ่งเข้าข่ายมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) กรม สบส.จะดำเนินการส่งข้อมูลให้แพทยสภาพิจารณาให้ความเห็นว่าแพทย์ได้ดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย ต่อไป

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ