กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำต้นแบบอุปกรณ์เจลล้างมือไม่สัมผัสแบบแมนนวล และเครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ ป้องกันการสัมผัสจากมือ ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ ใช้งานง่าย ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

 

กรม สบส

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานต่างๆ มีการตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณทางเข้าอาคาร เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ทำความสะอาดมือก่อนเข้าอาคาร เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและป้องกันการสัมผัสมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ออกแบบนวัตกรรมและอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือที่ใช้กับขวดแอลกอฮอล์เจล เพื่อลดการสัมผัสด้วยการใช้มือกด โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล คลินิก ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด สถานประกอบการต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและใช้งานได้ง่าย

 

 

 

นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมและอุปกรณ์เครื่องกดเจลล้างมือ ไม่สัมผัสมือโดยจัดทำ 2 แบบ คือ 1) อุปกรณ์กดเจลล้างมือไม่สัมผัสแบบแมนนวล รายการวัสดุอุปกรณ์ประเภท น็อต เหล็กประเภทต่างๆ ล้อประคอง สปริง เป็นต้น การใช้งานให้ใช้เท้าเหยียบที่แผ่นเหล็กด้านล่าง ตัวเหล็กที่ยึดไว้กับหัวปั้มเจลแอลกอฮอล์จะถูกกดลง เจลแอลกอฮอล์ก็จะไหลออกมาจากขวด ลดการสัมผัสโดยการใช้มือกด 2) เครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ ใช้วัสดอุปกรณ์ประเภทแผ่นอะคริลิค สวิตซ์ เซ็นเซอร์ น้ำยาประสาน วัสดุมอเตอร์ เป็นต้น โดยใช้วิธีการประกอบแผ่นอะคริลิค ประกอบให้ได้ตามโครงสร้าง นำระบบเซ็นเซอร์ แผงวงจร มอเตอร์ติดตั้งในเครื่อง และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การใช้งานเมื่อยื่นมือเข้ามาในระยะที่ตั้งค่าเซนเซอร์ไว้ เซ็นเซอร์จะทำงานโดยสั่งมอเตอร์ที่ยึดไว้กับหัวปั้มเจลให้กดลง และเจลแอลกอฮอล์ก็จะไหลออกมาจากขวด โดยอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือทั้ง 2 แบบสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้ ใช้ต้นทุนที่ไม่แพง วัสดุใช้ง่าย ปลอดภัย เคลื่อนย้ายได้สะดวก นำไปใช้ได้ในหลายจุด และสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

 

 

 

 

สำหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารนวัตกรรมและอุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุปกรณ์กดเจลล้างมือไม่สัมผัสแบบแมนนวล และเครื่องกดเจลล้างมือ ไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (http://do9.new.hss.moph.go.th:8080/index.php/เอกสารดาวน์โหลด) หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-212179

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ