กระดูกพรุน ภาวะร้ายที่เราสามารถป้องกันได้ ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งโรคนี้ คือสภาวะที่กระดูกมีความแน่นน้อยลง ทําให้กระดูกบางและเปราะ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน จะมีอาการเจ็บปวดและทรมานมาก เนื่องจากกระดูกที่พรุนยังโค้งโก่งผิดรูปร่าง ทําให้เดินลําบาก มีอาการปวดหลัง หากหกล้ม ก็จะทําให้กระดูกหักง่าย โดยจุดที่พบว่าหักบ่อย ได้แก่ ข้อมือ กระดูกสันหลัง และสะโพก

กระดูกพรุน ภาวะร้ายที่เราสามารถป้องกันได้ ตั้งแต่วัยเด็ก

โรคกระดูกพรุน เกิดมากกับผู้สูงอายุ เพราะคนวัยนี้ จะมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทําลาย ทําให้กระดูกไม่แข็งแรง รวมถึงหญิงวัยหมดประจําเดือน หรือตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย และได้รับอาหารที่มีแคลเซียมน้อย แต่แม้ว่ากระดูกพรุนจะเป็นโรคที่เกิดกับวัยสูงอายุ แต่การป้องกันโรคนี้ จะต้องทําตั้งแต่วัยเด็ก

ดื่มนม
โดยเฉพาะนมจืด ซึ่งเด็กวัยเรียน ควรดื่มนมจืดวันละประมาณ 2-3 แก้ว ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ควรดื่มนมจืดวันละ 1-2 แก้ว ส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ อาทิ ภาวะอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ควรดื่มนมชนิดพร่องมันเนยหรือ ขาดมันเนย วันละ 1-2 แก้ว

กินอาหารที่มีแคลเซียม เช่น ปลาเล็ก ปลาน้อย และผักใบเขียว

ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่

ออกกําลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

……………………………………………………..

เมื่อรู้จักป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กแล้ว ก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ แม้ในวัยที่ร่างกายแก่ตัวลง

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ