กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต การท่าอากาศยานภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดย ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดควบคู่กับการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ว่าสามารถป้องกัน ได้ด้วยตนเองหากปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้ จุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟท์ ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

 

 

 

 

นายวัชรพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินภูเก็ต ได้ตระหนักในการป้องกันสุขภาพตนเอง อาทิ การใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือเป็นประจำ พร้อมทั้งแจกเอกสารความรู้ หน้ากากอนามัยเจลล้างมือ และการทำความสะอาดสถานที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยนำหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 800 ขวด พร้อมด้วยเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มามอบให้กับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินภูเก็ต

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ