กินอาหารแบบ Take Away เป็นประจำ ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะสังคมยุคนี้ เป็นสังคมเร่งรีบ การบริโภคอาหารมักเป็นแบบ Take Away ซื้อกลับและถือง่าย ส่วนใหญ่จึงเป็นของทอดซึ่งมีแคลอรีสูง อีกทั้งสถานที่ที่เราเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นทางกลับบ้าน ไปทํางาน ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง ส่วนใหญ่ก็จะขายสินค้าแคลอรี่สูงอย่างเฟรนช์ฟรายด์ น้ำอัดลม ป๊อปคอร์น กลายเป็นอาหารที่หาซื้อง่าย เดินไปทางไหนก็เจอ 

ดังนั้น สิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงมีส่วนผลักดันให้คนบริโภคอาหารที่ทําให้เสียสุขภาพ รวมถึงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนออกกําลังกาย ใช้ชีวิตแบบกินๆ นั่งๆ นอนๆ ไม่ได้ออกแรงเท่าที่ควร  ปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ จึงอาจทําให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนตามมาได้

 

กินอาหารแบบ Take Away เป็นประจำ พฤติกรรมเสี่ยงโรคอ้วน

ความอ้วน ไม่ใช่แค่รูปร่างภายนอกที่ดูหนาเพราะมีไขมันสะสมพอกพูนมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานภายในที่ผิดปกติ จนอาจก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งมักเป็น โรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และสภาวะหายใจลําบากหรือหยุดหายใจขณะหลับ นอกจากนี้ สําหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรคต่างๆ เหล่านี้จะมีสาเหตุอื่นร่วมด้วย แต่ในทางการแพทย์ระบุว่า ความอ้วนถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน การหมั่นสํารวจตัวเองอยู่เป็นประจํา จะช่วยให้เราสามารถควบคุมและรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้มากจนเกินสมดุล

หลักการคํานวณแบบง่ายๆ มี 3 วิธี

คือ สํารวจจากเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ทุกวัน หากเริ่มฟิตและสวมใส่ลําบากขึ้น แสดงว่าน้ำหนักคุณอาจเพิ่มขึ้น สองคือการคํานวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักต่อส่วนสูง ใช้บ่งชี้ว่าอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป และใช้ดูอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ หากค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 ขึ้นไป หมายถึงคุณเข้าสู่ภาวะน้ำหนักเกินแล้ว ส่วนอีกวิธีคือการวัดขนาดรอบเอว หากเป็นชายที่มีรอบเอวเกิน 90 ซม. และผู้หญิงมากกว่า 80 ซม. ถือว่าอ้วนลงพุง ต้องรีบหาทางลดโดยด่วน

••••••••••••••••

เราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน และที่สําคัญ ต้องมีความรู้เรื่องแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวัน เพื่อจะได้บริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสม แม้แต่คนที่ไม่มีภาวะอ้วน ซึ่งหมายถึงภาวะรับเข้ากับใช้ออกไปในแต่ละวัน มีระดับสมดุล ก็ควรจะได้รับความรู้เรื่องสัดส่วนของอาหารกับสารอาหารที่ถูกต้องด้วย สําหรับคนอ้วนที่ต้องลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม แนะนําให้เริ่มต้นการกินอาหารที่ถูกต้องโดยกําหนดแคลอรี่ในแต่ละวัน และออกกําลังกายให้เหมาะสมกับตัวเอง ห้ามอดอาหาร และไม่ควรกินยาลดน้ำหนัก เพราะอาจทําให้เกิดอันตรายได้

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

เรื่องน่าสนใจ