ที่มา: surgery.or.th

ก่อนทำศัลยกรรมหน้าอก สิ่งแรกๆ ที่ต้องนึกถึง มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่ลงทุนสูง ที่ว่าลงทุนสูงนั้นไม่ได้หมายความถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ เพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงการที่จะต้องดมยาสลบ และการเจ็บตัวหลังผ่าตัด ตลอดจนช่วงเวลาในการพักฟื้นอีกด้วย

ดังนั้น สาวๆ ก่อนทำศัลยกรรมหน้าอก ควรที่จะหาข้อมูลและทําการบ้านให้ดี สิ่งควรรู้ มีสามข้อใหญ่ ๆ ด้วยกัน จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย!

อยากได้เต้านมอย่างไร ?
การรู้ความต้องการของตนเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุด เนื่องจากความสวยนั้นเป็นนามธรรม ความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สาวๆ ควรให้เวลาในการไตร่ตรอง ตกผลึกความคิดของตนเอง และเรียบเรียงออกมาเป็นรูปธรรมอย่างละเอียด เพื่อสื่อสารพูดคุยกับศัลยแพทย์ตกแต่งให้เข้าใจถึงความสวยที่ต้องการ และเป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริง เปรียบเสมือนสถาปนิก และวิศวกร จะไม่สามารถสร้างบ้านตามจินตนาการที่เกินจริง หรือไม่สามารถสร้างบ้านให้สวยตรงตามความต้องการ โดยที่เจ้าของบ้านเองก็ยังไม่ทราบว่าต้องการบ้านแบบใด

เรียนรู้ถึงขั้นตอน
สาวๆ ต้องรู้ก่อนว่า ภายหลังการผ่าตัดและการพักฟื้นแล้ว ผลการผ่าตัดที่ดีที่สุดจะเป็นอย่างไร และมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นจากการผ่าตัด หลังจากนั้น จึงนําข้อมูลทั้งหมดมาชั่งน้ำหนัก และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยมีศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นที่ปรึกษาว่า “คุ้ม” ที่จะทําหรือไม่

เลือก
เมื่อตัดสินใจว่าจะเข้ารับการเสริมเต้านมแน่นอนแล้ว ก็ถึงคราวที่จะต้องเลือก เราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้การเจ็บตัวครั้งนี้ได้ผลอย่างใจหวังและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

แล้วเราต้องเลือกอะไรบ้าง ?

เลือกศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด หรือคุณหมอเจ้าของไข้ เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดกับผลการผ่าตัด เนื่องจากศัลยกรรมตกแต่ง เป็นงานฝีมือ และงานศิลปะบนเนื้อหนังของ มนุษย์ ผลงานจะออกมาอย่างไรนั้น “ศิลปิน” มีส่วนโดยตรง ดังนั้น การเลือกศัลยแพทย์ จึงเป็นส่วนที่ควรให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจาก วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง นอกจากใบประกอบโรคศิลป์ ซึ่งแสดงถึงการผ่านมาตรฐานการเป็นแพทย์ในประเทศไทยแล้ว ศัลยแพทย์ที่สาวๆ จะเลือก ควรได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย โดยดูได้จากใบวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง ซึ่งออกโดยแพทยสภา ศัลยแพทย์ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรนี้ จะต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝนในเรื่องความรู้เฉพาะทาง และการผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง หลังจากเรียนจบแพทย์แล้วเป็นเวลา 5-6 ปีด้วยกัน ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งจากทั่วประเทศ ทั้งแบบข้อเขียน และการประเมินการตัดสินใจแบบตัวต่อตัว (สามารถตรวจสอบรายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่งได้ที่เว็บไซต์สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย www.plasticsurgery.or.th  หรือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย http://www.surgery.or.th )

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ศัลยกรรมตกแต่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ดังนั้น ไม่แปลกที่จะขอดูผลงานเก่าๆ ของศิลปิน เราสามารถขอดูตัวอย่างภาพผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วจากคุณหมอได้ หรือสามารถสอบถามจากผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ ว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ ซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดี จะต้องตั้งอยู่ในคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี ดํารงตนเป็นต้นแบบแก่สังคมด้วยค่ะ

เลือกสถานพยาบาล
สถานพยาบาลที่เข้ารับการผ่าตัดเสริมเต้านม ควรเป็นสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านเครื่องไม้เครื่องมือในการผ่าตัด ดมยาสลบ และกู้ชีพ นอกจากนั้นยังต้องได้มาตรฐานในเรื่องความสะอาดอีกด้วย ดังนั้น สถานที่เราจะเลือกเข้ารับการผ่าตัดเสริมเต้านม จึงควรเป็นโรงพยาบาล หรือคลีนิกที่ได้คุณภาพ

เลือกตําแหน่งของแผลผ่าตัด
ตําแหน่งของแผลผ่าตัดในการเสริมเต้านมนั้น เป็นไปได้ 4 ตําแหน่งหลักๆ คือ แผลผ่าตัดในรอยย่นใต้เต้านม (Inframammary crease) แผลผ่าตัดรอบปานนม (Areola) และแผลผ่าตัดที่รักแร้ ซึ่งเราสามารถเลือกตําแหน่งชั้นของเนื้อเยื่อที่จะใส่ซิลิโคนเสริมเต้านมได้ เช่น เหนือกล้ามเนื้อ ใต้กล้ามเนื้อ หรือใต้กล้ามเนื้อหน้าอกบางส่วนและใต้เนื้อเต้านมบางส่วน

นอกจากนี้ ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องนํามาพิจารณา เช่น รูปโฉมของเต้านม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือภาวะอื่นๆ อาทิเช่น การตั้งครรภ์ การลดน้ำหนัก รวมไปถึงช่วงเวลาที่ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงหลังจากประจําเดือนหมด เป็นต้น

 

•••••••••••••••••••••

เห็นอย่างนี้แล้ว สาวๆ ก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจ โอกาสในการเกิดภาวะดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มากมาย และแทบทุกชนิดมีหนทางรักษาและเยียวยาได้ การรู้รายละเอียดของความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนจะช่วยให้เราสามารถรู้เท่าทันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อันจะนําไปสู่การแก้ไขที่ทันท่วงที

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

 

เรื่องน่าสนใจ