ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผย ปรับเพิ่มค่าแท็กซี่ตามกฎกระทรวงใหม่เฉพาะจังหวัดรอบนอกที่สภาพเศรษฐกิจดี ด้าน กทม. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ใช้อัตราราคาเดิม…

EyWwB5WU57MYnKOuXuWscHmOXN4bsoomwlnLusm711LlJpfZYcSkfg

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ กรณี การปรับค่าแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร ตามที่มีประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาออกมาว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมมีการประกาศแก้ไขกฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) นั้น เป็นเพียงการประกาศปรับเพดาน อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ ที่จดทะเบียนนอกเขตกรุงเทพมหานคร (ต่างจังหวัด) ที่เดิมกำหนดไว้ 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 50 บาท เป็นไม่เกิน 100 บาท และกิโลเมตรต่อไป จากเดิมกิโลเมตรละ 12 บาท เป็นกิโลเมตรละ 20 บาท ส่วน กรณีรถติดเคลื่อนที่ไม่ได้ จากเดิมนาทีละไม่เกิน 3 บาท เป็นนาทีละไม่เกิน 5 บาท และหากเป็นการใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือเวลากลางคืนตามช่วงเวลาที่กระทรวงคมนาคมกำหนด ให้คิดค่าจ้างเพิ่มได้ไม่เกิน 100 บาท

“ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะต่างจังหวัดรอบนอกที่สภาพเศรษฐกิจดี เช่น ภูเก็ต หรือ เชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนใน กทม. ยังไม่ทราบเรื่องและรายละเอียด หากจะเปลี่ยนก็ต้องรอ ครม.อนุมัติอีกที ดังนั้น ในกรุงเทพฯ อัตราค่าโดยสารยังเป็นราคาปกติ ยืนอยู่ที่ราคาเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

สำหรับรถบ้านที่จะเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะนั้น ต้องมีอายุการใช้งานมาแล้ว 2 ปี และสามารถวิ่งได้ 9 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียน หลังจากครบ 9 ปีแล้ว ก็ไม่สามารถเป็นรถสาธารณะได้.

เรื่องน่าสนใจ