ขออนุมัติโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก องค์กรใดที่มีแพลนจะโฆษณา หรือประกาศด้วยประการใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล นอกจากชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏในใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือประกาศจากผู้อนุญาตด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกำ หนดนั่นเองค่ะ

ขออนุมัติโฆษณา

ขออนุมัติโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

 1. ตรวจสอบข้อมูล
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทำการผลิตโฆษณา ทำการตรวจสอบ ข้อความ รูปภาพให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ทาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้  (หน้าที่ 15 – 29 )
  hss.moph.go.th
 2. ทำการกรอกข้อมูลใส่ในแบบฟอร์ม
  ที่ดาวโหลดได้ ตามลิงค์นี้ kanpho.go.th พร้อมเตรียมเอกสาร เพื่อนำไปยื่นขออนุมัติโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

  ขออนุมัติโฆษณา

 3. นำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบนำไปยื่นที่ ชั้น 1 ตึกสนับสนุนบริการสุขภาพ 88/44 หมู่ 4  ซอย สาธารณสุข 8 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 เบอร์ติดต่อ 1426, 02-193-7000 เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 4. ชำระค่ายื่นการขออนุมัติโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
  โดย

  • คำขออนุมัติโฆษณา เนื้อหาขนาด A4 หน้าละ 500 บาท
  • คำขออนุมัติโฆษณาที่เป็นภาพหรือเสียง วินาทีละ 50 บาท

ขออนุมัติโฆษณา

ใช้ระยะเวลาในการรออนุมัติคำขออนุมัติโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลโดยประมาณ 30 วัน ทาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะติดต่อให้เข้ารับเอกสารที่อนุมัติ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือหากไม่ได้รับการติดต่อให้โทรเข้าไปสอบถามความคืบหน้าได้ที่ เบอร์  1426, 02-193-7000 หากได้รับการอนุมัติแล้วสามารถรับเอกสารอนุมัติ ได้ที่ชั้น 6 กองกฏหมาย ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ขออนุมัติโฆษณา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  พิพัฒนกรณ์ เอี่ยมศิลา
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์  AIC Clinic  และ ธีรพรคลินิก 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

เรื่องน่าสนใจ