คนรุ่นใหม่กับเบาหวาน ภัยร้ายใกล้ตัวจากไลฟ์สไตล์สุดเร่งรีบ! ซึ่งโรคนี้ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาของระบบบริการสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งนับวันจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สำหรับในประเทศไทยพบว่า ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นกว่าสองเท่า 

 

คนรุ่นใหม่กับโรคเบาหวาน
ภาพจาก vix.com

 

นอกจากจะเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาดแล้ว พบว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดความพิการและอัตราการตายสูงเป็นอันดับสอง ของผู้ป่วยเบาหวาน  และพบว่าผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 93 ที่ได้รับการตรวจไขมันในเลือดพบระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ถึงร้อยละ 83 ซึ่งมักจะมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด เนื่องจากความผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลิน ที่นอกจากจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วนั้น ยังมีผลต่อการสร้างไตรกลีเซอไรด์ที่ตับเพิ่มขึ้น  

 

คนรุ่นใหม่กับเบาหวาน

 

คนรุ่นใหม่กับโรคเบาหวาน

ภาพจาก cmaj.ca 

คนที่เป็นเบาหวาน มักมีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง (Hypertriglyceridemia)  ระดับ เอช.ดี.แอล โคเลสเตอรอล (HDL- cholesterol) ต่ำ ภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือด ต่างไปจากเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง  ทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จึงต้องควบคุมระดับแอล.ดี.แอล โคเลสเตอรอล ให้ต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  จากการที่ผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีความผิดปกติของไขมันในเลือด จึงทำให้มีความเสี่ยงสูง ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดแดงแข็ง มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน 

ในปัจจุบันนี้ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสม  ทั้งด้านการกินอาหาร การออกกำลังกาย และการกินยาเบาหวาน  ซึ่งมีผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าร้อยละ 50 ไม่สามารถควบคุมอาหารในหมวดอาหารที่ห้ามกินได้ ส่วนหนึ่งมักเกิดจากไลฟ์สไตลที่เร่งรีบ จึงหันไปบริโภคฟาสท์ฟู้ด จังค์ฟู้ดกันซะเยอะ ซึ่งอาหารพวกนี้ ล้วนแล้วแต่มีปริมาณคอเลสเตอรอลสูง รวมไปถึงไขมันแย่ๆ ตามมาอีกมากมาย

……………………………………………………

ส่วนการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ทำได้โดยการเน้นให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรม และควบคุมอาหารให้ดีเสียก่อน ออกกำลังกายเป็นประจำ งดกินอาหารที่จะเพิ่มปริมาณไขมันไม่ดีให้กับร่างกาย ทำจิตใจให้สบาย พักผ่อนเยอะๆ ระวังตัวเองอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ หมั่นไปพบคุณหมอทุกครั้งตามที่นัด  ก็จะช่วยประคับประคองอาการไปได้เรื่อยๆ ค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ