ที่มา: มติชน

ในประเทศไทยการตีกลองที่มีลีลาท่วงท่าที่สวยงามสร้างความหึกเหิมต้องยกให้การตีกลองสะบัดชัยศิลปะของชาวล้านนาซึ่งในอดีตใช้ตียามออกศึกสงครามเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารในการต่อสู้

01

ที่ญี่ปุ่นก็มีกลองไทโกะที่ถูกนำมาใช้ในการสงครามเช่นกัน โดยใช้เพื่อการสื่อสาร และให้จังหวะการเดินขบวน รวมถึงการนำไปใช้ในการแสดงเพื่อความบันเทิง ส่วนในยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบันยังมีการนำกลองไทโกะมาประยุกต์เป็นวิดีโอเกม และหนุ่มยุ่นที่ปรากฏในคลิปวิดีโอชุดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการตีกลองพื้นบ้านของตัวเองเป็นอย่างมาก

หนุ่มวัยทำงานรายนี้ตีกลองเข้าจังหวะที่กำหนดโดยเกมอย่างต่อเนื่องและไม่มีข้อผิดพลาดแถมยังออกลีลายียวนกวนประสาท ซึ่งน่าจะต่างจากท่วงท่าการตีตามประเพณีญี่ปุ่นเป็นแน่ และลีลาของเขาทำให้ชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นประทับใจไม่น้อย จนต้องบันทึกเป็นวิดีโอและเผยแพร่บนยูทูป ซึ่งมีผู้ชมแล้วเกือบ 7 แสนคน

เรื่องน่าสนใจ