จัดฟันเถื่อน แฟชั่นอันตราย เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด เพราะได้รับการจัดฟันโดยคลินิกเถื่อน หรือผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในช่องปากได้ระหว่างจัดฟันได้

จัดฟันเถื่อน

จัดฟันเถื่อน แฟชั่นอันตราย เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด

ทุกวันนี้ การจัดฟัน กลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่ง ทั้งๆ ที่ผู้ที่จําเป็นต้องจัดฟัน คือผู้ที่มีการสบฟัน ผิดปกติ มีปัญหาในการบดเคี้ยว หรือมีฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันเหยิน ทําให้มีเศษอาหารเข้าไปติด แปรงฟันลําบากจนเกิดฟันผุ และเหงือกอักเสบตามมา

จัดฟันเถื่อน

แต่หลายคนมักจัดฟันเพื่อความสวยงาม เป็นแฟชั่น และยิ่งอันตรายมากขึ้น เมื่อพบว่า ได้รับการจัดฟันโดยคลินิกเถื่อน หรือผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในช่องปากได้ระหว่างจัดฟัน

 

จัดฟันเถื่อน

  • ถาดพิมพ์ปาก อาจกดเหงือกเจ็บ

ทำให้เป็นแผล หรือวัสดุพิมพ์ปากอาจตกลงไปติดคอ ทําให้สําลักได้ และหากพิมพ์ปากด้วยเทคนิคที่ไม่ถูกต้อง ทําให้ได้แบบจําลองฟันที่มีมิติ ไม่เหมือนกับสภาพจริงในปาก เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ทําขึ้น จะไม่แนบสนิท มีจุดกดเหงือก มีแรงดันฟันบางตำแหน่งมากผิดปกติ เมื่อใส่ไปนานๆ จะทําให้เหงือกเป็นแผลเรื้อรัง และฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม

จัดฟันเถื่อน

  • มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในช่องปากสูง

จากวัสดุที่ใส่เข้าไปในช่องปากไม่ถูกสุขลักษณะ ลวดทิ่มเหงือกและกระพุ้งแก้มเป็นแผล นอกจากนี้ การใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่น ทําให้การทำความสะอาดช่องปากยากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ และเหงือกอักเสบ เพิ่มความรุนแรงของโรค ในรายที่มีการติดเชื้อในช่องปาก

  • เชื้อโรคที่แพร่กระจายไปตามกระแสโลหิต

เข้าสู่อวัยวะสําคัญที่มีความผิดปกติ เช่น ลิ้นหัวใจ อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

จัดฟันเถื่อน

ส่วนผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันโดยทันตแพทย์อยู่แล้วนั้น ควรใส่ใจดูแลทําความสะอาดฟันมากขึ้น โดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังกินอาหาร รวมถึงการทําตามคําแนะนําของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา

จําไว้เสมอว่า การจัดฟันต้องทําโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟันเท่านั้น และต้องทําในคลินิกทันตกรรมที่มีวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน ผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของเราท่านเอง

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ