ที่มา: nuradio.nu.ac.th

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลเร็วขึ้น ป้องกันความสับสนในการวินิจฉัยผู้ป่วยโควิด – 19 เนื่องจากประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และมีกลุ่มเสี่ยงภาวะรุนแรง เสียชีวิต เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง และป้องกันความสับสนในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเร็วขึ้น 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลเร็วขึ้น มีความสำคัญอย่างไร?

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน จะพบได้บ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาทั่วๆ ไป แต่ว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นรุนแรงกว่า เช่น อาจจะมีปอดบวม สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เมื่อมีอาการจะรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป ถ้าเกิดไปเป็นในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หรือว่าเด็กเล็ก จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น และอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

หากว่าเราสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ก่อน จะลดโอกาสเจ็บป่วยตรงนี้ลงได้ การสูญเสียชีวิตหรือว่าค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากก็จะลดลง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีการณรงค์ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่เร็วขึ้น ประกอบกับช่วงนี้ เป็นช่วงที่โควิดระบาดด้วย อาการโควิดกับไข้หวัดจะคล้ายๆ กัน มีไข้สูง ไอ เหนื่อยหอบ ถ้าได้รับการฉีดวัคซีนไป อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่ อาจจะเป็นโควิด ก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ดีขึ้น สำคัญสุดคือ ฉีดก่อนมีภูมิคุ้มกันก่อน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ภาพจาก news-medical.net

ทั้งนี้ ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรจุเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะกำหนดให้ประชาชนทุกสิทธิ์  ไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่ถือบัตรหลักประกันสุขภาพ เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเราจะดูแลทุกสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ประกันสังคม หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้บรรจุเมื่อปี 2551 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทาง สปสช. เป็นหน่วยงานที่จัดเตรียมจัดหาวัคซีน โดยมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต้องจองเป็นปี มีการสั่งซื้อมาประมาณ 4 ล้านโด๊ส ถ้าตามงบประมาณที่ได้ จะดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อน เพราะว่า 4 ล้านโด๊ส ไม่เพียงพอกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น จึงเลือกคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูง เนื่องจากหากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะมีอาการที่รุนแรง จึงเลือกประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง ควรให้ได้รับวัคซีนก่อน

กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้าง ?

 • หญิงตั้งครรภ์
  อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป แต่ว่ากรณีหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ก็จะจัดหาวัคซีนไว้ฉีดได้ทั้งปี
 • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  ทุกคนก็จะได้รับการฉีด
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
  เช่น เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย หรือเป็นโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด พูดง่าย ๆ คือ คนกลุ่มนี้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง และก็จะเป็นโรคที่รุนแรงขึ้น
 • คนไข้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
  หรือโรคที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการด้วยก็ได้
 • น้ำหนักตัวเยอะ เป็นโรคอ้วน
  น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป มีค่า BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • คนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  จำง่าย ๆ คือ เด็ก คนที่มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ