ฉีดไขมันบริสุทธิ์ เพื่อเสริมเติมแต่งให้รูปร่างดูสวยงาม และอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น โดยไม่ส่งผลข้างเคียง เทคนิคการฉีดไขมันเพื่อเติมเต็ม โดยการย้ายเซลล์ไขมันของตัวเรา จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง หรือที่เรียกกันว่า Fat Transfer นั้น ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้วิธีนี้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากเทคนิคนี้จะตัดปัญหาเรื่องของการแพ้ เพราะเป็นการใช้ไขมันของตนเองในการฉีด เพื่อเติมเต็มให้กับอวัยวะส่วนที่ต้องการ

ฉีดไขมันบริสุทธิ์
ภาพจาก medaesthetics.com

 

ยกตัวอย่างเช่น ดูดไขมันบริเวณหน้าท้อง หรือต้นขา แล้วนํากลับเข้ามาฉีดบริเวณแก้ม ร่องแก้ม หน้า ผาก คาง ร่องมุมปาก รวมไปถึงเต้านม และสะโพก ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน ทั้งยังส่งผลให้ส่วนที่ทําการฉีดเพื่อเติมเต็มนั้น ดูสวยงาม และอ่อนเยาว์ได้ยิ่งขึ้น

 

เทคโนโลยี Lipokit (Massive & Micro Autologous Fat Transplantation) เป็นเครื่องมือที่รวมกระบวนการขั้นตอนการเตรียมไขมัน เพื่อปลูกถ่ายให้อยู่ในระบบปิดทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ไขมันที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งทําให้จํานวนเซลล์ไขมันยังคงมีชีวิตอยู่ได้มากที่สุด ส่งผลให้ภายหลังการรักษาเสร็จสิ้น สามารถคงอยู่ได้นาน และปราศจากการปนเปื้อนต่างๆ มีความปลอดภัยสูง โดยผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ฉีดไขมันบริสุทธิ์
ภาพจาก semanticscholar.org

ขั้นตอนในการรักษา

การฉีดสารละลายยาชา
แพทย์จะฉีดสารละลายยาชาที่บรรจุอยู่ในกระบอกฉีดยาแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นชนิดพิเศษ ซึ่งมีการจดสิทธิบัตร เรียกว่า AFT Syringe (Autologous Fat Transfer Syringe) ขนาด 50 cc เข้าไปยังบริเวณไขมันส่วนเกินที่มีมากเพียงพอ เพื่อทําการดูดไขมันนั้นออกมา เพื่อนํามาเติมเต็มบริเวณส่วนอื่น

 

ฉีดไขมันบริสุทธิ์
ภาพจาก semanticscholar.org

 

การดูดไขมัน

แพทย์จะดูดไขมันออกมาด้วยระบบควบคุมการดูด (Lipokit Vacuum Pressure) ผ่านท่อดูดขนาดเล็ก โดยไขมันจะถูกดูดออกมาบรรจุอยู่ใน AFT Syringe ที่มีการออกแบบพิเศษ ซึ่งมีลูกสูบและตะแกรง เพื่อกรองแยกชั้นไขมันให้บริสุทธิ์

 

ฉีดไขมันบริสุทธิ์
ภาพจาก semanticscholar.org

 

การปั่นแยกไขมัน
แพทย์จะนํา AFT Syringe ที่บรรจุไขมันแล้ว นํามาปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นแยก (Centrifugal-Squeezing Lipotransfer) ที่ความเร็ว 3,500 – 3,800 รอบ/นาที เป็นเวลา 5-10 นาที

 

ฉีดไขมันบริสุทธิ์
ภาพจาก semanticscholar.org

 

การคัดกรองไขมัน
หลังจากปั่นแยกไขมันแล้ว จะพบว่าใน AFT Syringe ประกอบด้วยสารที่แยกส่วนออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมัน ชั้นกลางจะ
เป็นเนื้อเยื่อไขมันบริสุทธิ์ และชั้นล่างสุดจะเป็นส่วนประกอบอื่นๆ ที่ ไม่ต้องการ ได้แก่ เลือด น้ำ และของเหลวต่างๆ ดังนั้น แพทย์จะคัดแยกส่วนที่ไม่ต้องการออก ได้แก่ น้ำมัน และเลือดกับของเหลว จะเหลือแต่เฉพาะเซลล์ไขมันที่มีความบริสุทธิ์สูงเท่านั้น

การฉีดไขมันเพื่อเติมเต็ม
ภายหลังจากคัดกรองไขมันที่มีความบริสุทธิ์สูงแล้ว แพทย์จะใช้เข็มที่ฉีดไขมันต่อกับ AFT Syringe ที่บรรจุไขมันบริสุทธิ์ ฉีดเข้าไปบริเวณที่ต้องการเติมเต็มให้กับเรา ทั้งนี้ แพทย์จะต้องฉีดไขมันให้กระจายออก ไม่ให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน และฉีดไปยังบริเวณที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเซลล์ไขมัน เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ไขมันตาย

 

ฉีดไขมันบริสุทธิ์
ภาพจาก semanticscholar.org

 

ผลลัพธ์ที่ได้
ในการฉีดไขมันเพื่อเติมเต็มด้วย Fat Transfer จะเห็นผลทันทีว่าบริเวณส่วนที่ฉีดเติมเต็ม ไม่เกิดอาการแพ้ ซึ่งการคัดกรองเซลล์ไขมันให้บริสุทธิ์ด้วย Lipokit จะช่วยให้อัตราการอยู่รอดของไขมันสูงถึง 80-90% นอกจากนี้ ผลที่ได้ทางอ้อมคือ เราจะได้ Adipose Stem Cell ซึ่งอยู่ในเซลล์ไขมัน เมื่อทําปฏิกิริยากับ Growth Factors ในร่างกาย จะส่งผลให้ริ้วรอยที่ผิวหน้าลดลง ดูสดใสและอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น

ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือ สามารถเห็นผลได้ทันทีว่า บริเวณส่วนที่ฉีดเติมเต็ม ไม่เกิดอาการแพ้ เห็นผลได้นานกว่า 1 ปี และมีความปลอดภัยสูง ข้อเสียคือ กรณีที่คนผอมมากๆ ไม่มีไขมันเพียงพอที่จะนํามาฉีดเติมเต็ม จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้คือ มีอาการบวม บางรายอาจมีรอยช้ำบ้าง ประมาณ 2-3 วัน 

……………………………..

การปลูกถ่ายย้ายเซลล์ไขมัน จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ถือเป็นอีกทางเลือกในการแก้ไขข้อบกพร่องของใบหน้า และส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นเซลล์เนื้อเยื่อไขมันของเราเอง และสามารถคงตัวอยู่ได้นานกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Filler สามารถใช้ได้ในกรณีที่ต้องการเติมเต็มในพื้นที่ปริมาณมากๆ ได้แก่ แก้ม หน้าอก สะโพก แต่ทั้งนี้ กระบวนการแยกและคัดกรองไขมันให้บริสุทธิ์ ตลอดจนเทคนิคการฉีดของแพทย์ถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะต้องใช้เทคนิคที่ทําให้เซลล์ไขมันมีชีวิตอยู่รอดให้มากที่สุด เพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดี และอยู่ได้ยาวนาน ดังนั้น ชควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทําการตัดสินใจนะคะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ