เตือนภัยถึงทุกท่านอย่าตกเป็นเหยื่อแก๊งค์มิจฉาชีพ เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวต่างๆ รวมถึงการโอนเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวท่านเองได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านได้โปรดระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวมา ณ ที่นี่ด้วย 

หมายเหตุ: หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Call Center : 02-1054370
Facebook : facebook.com/masterpiececlinicbeauty
Instagram :  masterpiece_clinic
Line : @masterpiececlinic
Youtube : Masterpiece Clinic

เรื่องน่าสนใจ