ธารน้ำแข็งหายหมด! ประเทศแรกในโลก ที่เวเนซุเอลา จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เห็นได้ชัด ทำให้ธารน้ำแข็ง Humboldt ที่เคยมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร กลับเหลือเพียง 0.02 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น

ธารน้ำแข็งหายหมด!

ธารน้ำแข็งหายหมด! ประเทศแรกในโลก ที่เวเนซุเอลา

เวเนซุเอลา เป็นประเทศแรกในโลกที่สูญเสียธารน้ำแข็งทั้งหมด  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่เป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์โดยส่วนใหญ่

ธารน้ำแข็งหายหมด!

ในปี 1910 เวเนซุเอลา ประเทศแห่งทวีปอเมริกาใต้แห่งนี้ มีธารน้ำแข็งอยู่บนภูเขาสูงถึง 6 แห่ง ซึ่งครอบคุลมพื้นที่ทั้งหมดถึง 1,000 ตารางกิโลเมตร แต่ในปัจจุบันนี้ ได้ละลายหายไปทั้งหมด เหลือเพียงทุ่งน้ำแข็งเล็กๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่อาจจัดให้มันอยู่ในประเภทธารน้ำแข็งได้อีกต่อไป

ธารน้ำแข็งหายหมด!

ธารน้ำแข็ง 5 แห่งของประเทศ ได้หายไปตั้งแต่ปี 2011 ขณะที่แห่งสุดท้ายที่ชื่อธารน้ำแข็ง Humboldt หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า La Corona ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Sierra Nevada ก็ได้หายไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

“ในเวเนซูเอลา ไม่มีธารน้ำแข็งอีกต่อไปแล้ว”

ตามข้อมูลของ Herrera ระบุว่า อินโดนีเซีย เม็กซิโก และสโลเวเนีย จะเป็นประเทศถัดไปที่ปราศจากน้ำแข็ง โดยเฉพาะเกาะปาปัวของอินโดนีเซีย และเม็กซิโกที่ประสบกับคลื่นความร้อนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้น้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาสูงละลายเร็วขึ้น

การที่เวเนซุเอลาได้สูญเสียธารน้ำแข็งไปจนหมดแล้ว ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะได้เห็นทั่วโลก ซึ่งความหนาวเย็นจะได้เปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียทางระบบนิเวศ ตั้งแต่แหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

 

 

 

 

cr. environmanth

เรื่องน่าสนใจ