ที่มา: dodeden

นายแพทย์ ชลธิศ สินรัชตานันท์ ผู้อำนวยการธีรพรคลินิก  พร้อมด้วยทีมงานและ ศิลปิน ดารา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เนื่องในวันตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

ด้วยเหตุนี้ นายแพทย์ ชลธิศ สินรัชตานันท์ ผู้อำนวยการธีรพรคลินิก พร้อมด้วยทีมงาน และ ชายแฮ็คส์ สุทธา ทวีศรีธรโชติ ผู้จัดละคร  , อาร์ท เดชาพัชร ธนาธาดาวงศ์ , ไทค์  นิวัฒน์ ปานคำ และศิลปิน ดารา ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 100รูป พร้อมกับจัดการถวายสักการะ “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ( วงเวียนใหญ่ )

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป

เรื่องน่าสนใจ