นาวาตรีนายแพทย์ สมภพ วานิยะพงศ์

S__6324252

SOMPHOP  WANIYAPONG M.D. ,  FKCCS.

NAME   นาวาตรีนายแพทย์ สมภพ  / SURNAME   วานิยะพงศ์      
NICKNAME  เอ  / BIRTH DATE  15   กุมภาพันธ์   2517   / AGE  40   ปี (พ.ศ. 2557)

S__6324253

 

ADDRESS 

 1. ภพรวิญคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี19/27 ม.ชวนชื่นโมดัสเซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ 41 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 2. ภพรวิญคลินิกาขานครสวรรค์ 108/9 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
 3. ภพรวิญคลินิกสาขาพิษณุโลก 112/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Website : www.phoprawinclinic.com
Facebook : facebook.com/phoprawinclinic
Tel : 086-9790055

drsompop2

ACADEMIC EDUCATION

 • 2541        ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต(คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
 • 2547        วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์(ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
 • 2550        ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝังเข็ม(มหาวิทยาลัยเฉิงตูประเทศจีน)
 • 2551        Clinical observer vascular and skull base surgery Helsinki,Finland
 • 2556        Certificate  of   KCCS Diploma course(Korea)
 • 2556        Fellowship of Korean College of Cosmetic Surgery(Korea)

CERTIFICATIONS

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
 • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์
 • การอบรมระยะสั้น เรื่อง ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • Graduate Diploma of Clinical Sciences 2002 Chulalongkorn University
 • Korean College of Cosmetic Surgery International Membership Certificate
 • Certificate of Ultrasonic Assisted Lipolysis(Hand-on) MaeFahLuang University
 • Certificate of ULTRA V LIFT INTENSIVE TRAINING(Advanced fine threads lifting and skin rejuvenation)
 • Certificate of Training Perfect Lift Perfect Life by MIRACU Seoul,South Korea
 • Certificate of Training Fraxel Laser
 • Certificate of The Training Course for The Use of Restylane
 • Certificate of The Training Course for The Use of Restylane Vital Light Injector
 • Certificate of The 5th Regensburg Course in Facial Plastic Surgery Regensburg,Germany
 • Certificate of Participation of 4th World Congress of Minimal Invasive Surgery&DermatologySeoul,Korea
 • Certificate of Participation of 3rd World Congress of Minimal Invasive Surgery&DermatologyShanghai,China
 • Certificate of Membership European College of Aesthetic Medcine
 • Certificate of Intensive courseon the Aptos Methods
 • Certificate of ICAD 2012 Bangkok,Thailand
 • Certificate of Full Member of the European Academy of Facial PlastisSurgery(EAFPS)
 • Certificate of Finesse in Facial Plastic Surgery Regensburg 2013(Intensive teaching) Regensburg,Germany
 • Certificate of Finesse in Facial Plastic Surgery Regensburg 2013(Hands-on training in advanced procedures in nasal surgery) Regensburg,Germany
 • Certificate of Finesse in Facial Plastic Surgery Regensburg 2013(Hands-on training in advanced procedure in rejuvenation surgery) Regensburg,Germany
 • Certificate of Cosmetic Breast Surgery-Live Surgery workshop Klagenfurt,Austria
 • Certificate of Attendance2012 KCCS Rhinoplasty One-on -One Hands-On Course Busan,South Korea
 • Certificate of Attendance JW Plastic Surgery Center Seoul,Korea
 • Certificate of Attendance Fellowship in ShimmianRhinoplasty Clinic Seoul,Korea
 • Certificate of Attendance COsmetic Breast Surgery Hand-on Workshop Klagenfurt,Austria
 • Certificate of Attendance Aesthetic Instructional Course EURO Plastic Surgery&Dermatology Clinic Seoul,South Korea
 • Certificate of Attendance 2013 KCCS International Conference(Live demonstration and panel discussing) Seoul,South Korea
 • Certificate of Attendance 2012 The International Conference for 5th Anniversary of KCCS Busan,South Korea
 • Certificate of Attendance 2012 KCCS Whole Body Fresh Cadever Workshop Seoul,South Korea
 • Certificate of Attendance 2012 KCCS Professor’s Live Surgery Workshop and Annual Conference Seoul,South Korea
 • Certificate of Attendance 2012 KCCS Pre-Conference Workshop Facial LipoplastyBusan ,South Korea
 • Certificate of Attendance 2012 Cosmetic Surgery Workshop in Bangkok,Thailand
 • Certificate of Attendance 13th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic surgery Seoul,South Korea
 • Certificate of Aesthetic Medicine&Surgery(Advanced Thread Lifting&Blunt Cannula Techniques)
 • Certificate of Advanced Aesthetic Breast Surgery Saint Petersburg,Russia
 • Certificate of 21th Stuttgart Advanced Course for Functional&AestheticRhinoplasty 2013 Stuttgart,Germany

PROFESSIONAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS

 • Member, Medical Council of  Thailand, 1998-Present
 • Member, Royal college of surgeons of Thailand
 • Member, The Royal College of Neurological Surgeons  of Thailand
 • Member, Korean College of Cosmetic Surgery(KCCS)
 • Member, European College of Aesthetic Medicine &Surgery(ECAM)
 • Member, The European Academy of  Facial Plastic Surgery(EAFPS)

 

ACADEMIC APPOINTMENT

2541-2543 ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี
2543-2544 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรมสรรพาวุธทหารเรือ จ.สมุทรปราการ
2544-2547 แพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547-2550 ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร
2551-2552 อาจารย์แพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
2552-ปัจจุบัน แพทย์บริหารและศัลยแพทย์ความงาม ภพรวิญคลินิก

เรื่องน่าสนใจ