นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล (อ.หวาน ฟอร์จูนคลินิก)

นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล – อาจารย์ผู้สอนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Facial Plastic and Reconstructive Surgery จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

– เรียนจบแพทย์และโสต ศอ นาสิกแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– จบการศึกษาวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ที่รับรองโดยแพทยสภา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศึกษาต่อทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าที่ University of California Davis (UCDavis) เมือง Sacramento และที่ New York Head and Neck Institute เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
– คุณหมอกฤษฎา ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกเต็มของสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งใบหน้าแห่งยุโรป ( Full member of European Academy of Facial Plastic Surgery [ EAFPS] )
– สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าของสหรัฐอเมริกา ( International member of American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery [ AAFPRS])

แพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าที่ได้รับการรับรองทั้งของไทยและของนานาชาติ

โดยหมอหวานได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จากแพทยสภาของไทยในปี 2555 และเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา หมอหวานได้เดินทางไปทำการสอบวุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านานาชาติ ( International Board for Certification in Facial Plastic and Reconstructive Surgery : IBCFPRS) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยในการสอบวุฒิบัตรครั้งนี้ ต้องทำการสอบรวมกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งข้อสอบข้อเขียนและข้อสอบปากเปล่า

หลังจากการรอผลการสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ (Board of Directors) ของ International Board for Certification in Facial Plastic and Reconstructive Surgery: IBCFPRS) ได้ให้การรับรองว่าหมอหวานสอบผ่านได้รับวุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านานาชาติ ( International Board for Certification in Facial Plastic Surgery)

จึงเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่สอบได้วุฒิบัตรทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าที่ได้รับการรับรองทั้งจากแพทยสภาไทยและจากองค์กรระดับนานาชาติ


หมอหวาน หมอหวาน ฟอร์จูน

ฟอร์จูนคลินิก
ที่อยู่ 100/68 ถ.เทศบาลสงเคราะห์(ประชานิเวศน์ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
(ใกล้ตลาดบองมาเช่ และวัดเสมียนารี)

โทร : 02-9539098-9

BTS ที่ใกล้ที่สุด : จตุจักร

เรื่องน่าสนใจ