นพ.ดนัยย์  ประดิษฐสุวรรณ์ (Dr.Danai clinic)

drdanai2

drdanai3

drdanai4

Profile

2528-2533            :  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534-2537            : ป.ขั้นสูง ; วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

2542                       : อนุบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

2550                       : Diploma in  Aesthetic Medicine

2553                       : Diploma in  Anti aging  & Regenerative Medicine

2555                       : Aesthetic Surgery Training Course of Surgiform  Academy in Rhinoplasty

ปัจจุบัน                   : Aesthetic Lipo- sculpture  surgeon

: International membership in American Academy of Cosmetic Surgery

: International membership in Korean college of cosmetic Surgery

: International membership in American Society of Liposuction Surgery

 

Dr.Danai clinic  

เลขที่236/42 ต.หนองหอย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  

โทร.053-141157, 081-6712000

danailogo

เรื่องน่าสนใจ