คุณหมอทรงยศ

นายแพทย์ทรงยศ จันทจิตร์

เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเลเซอร์และศัลยกรรมตกแต่งโดยตรงจากสถาบันในไทยและเกาหลี (ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมตกแต่งจากรามาธิบดีและ IPSTC, Korea)

ผู้ก่อตั้งยศยาคลินิค  ยึดหลักดูแลความงามอย่างพอเหมาะ เป็นธรรมชาติ หรือ Beauty with Senses เป็นที่ยอมรับในฝีมือศัลยกรรมตกแต่งและความงามทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เชี่ยวชาญตั้งแต่การดูแลรักษาผิวพรรณ Botox, Filler & Laser ร้อยไหมละลายและศัลยกรรมตกแต่ง นอกจากนั้นยังมีผลงานทางวิชาการ และเป็นคอลัมนิสต์ ให้กับหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆมากมาย www.dreamclinic.com

ประวัติการทำงานและการฝึกอบรม  :

พ.ศ.2542         ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2542-2543       แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

2543-2545       แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา

2545-2549       แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2549              วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป

2549-2550     ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

2549-2550       อบรมหลักสูตร Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550-2552     แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2552                 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง

2552-2555       หัวหน้าศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

2552-2553       ศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ณรวีคลินิก  คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง  (เป็นงาน Part time)

2553                อบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาโรคผิวหนัง  จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

2553                ก่อตั้งคลินิกเลเซอร์และศัลยกรรมตกแต่ง Yosaya Clinic ณ.โครงการ The WIZ Ratchada

ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ทางออกที่ 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

2554                 ดูงานการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ณ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม  โรงพยาบาลสิริโรจน์ จ.ภูเก็ต

(Phuket International Aesthetic Center,  PIAC)

2555                   ประกาศนียบัตรเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งจากสถาบัน IPSTC, Korea

2555                   ศัลยแพทย์ตกแต่ง ณ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม  โรงพยาบาลสิริโรจน์ จ.ภูเก็ต

(Phuket International Aesthetic Center,  PIAC)

ปรกาศนียบัตรด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่ง  :

ต.ค.2549          The 13th ASEAN Congress of Plastic Surgery, Chiang Mai, Thailand

ก.พ.2552         Ramathibodi-Tawanchai Cleft Craniofacial Forum, Hua Hin, Thailand

ก.ค. 2552          IMCAS (International Master Course on Aging Skin) Asia 2009, Bangkok, Thailand

ก.ย. 2552          Aesthitic Plastic Surgery Conference 2009, Singapore

ม.ค. 2553          ICAD (International Congress of Aesthetic Dermatology) 2010, Bangkok, Thailand

ก.ย. 2553          MIPS 2010 (International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology), COEX, seoul, Korea.

พ.ค. 2553          เลเซอร์ผิวหนังสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ชำนาญ ครั้งที่ 2  จัดโดยภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ส.ค. 2553             Hair-in Hair-out: All About Hair จัดโดยภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ต.ค. 2554          MIPS 2011 Bangkok (International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology) Shangri-la Hotel.

ธ.ค. 2554          ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้ชำนาญการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเข็มทู่ (Blunt Cannula Technique)

ม.ค.2555           ICAD (International Congress of Aesthetic Dermatology) 2012, Bangkok, Thailand

ม.ค.2555           ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้ชำนาญการดึงหน้าด้วยไหมละลายจากสถาบัน AATA, Korea

ม.ค.2555           ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้ชำนาญขั้นสูงในการดึงหน้า คอ และลำตัวด้วยไหมละลายจากสถาบัน AATA, Korea

ก.พ.2555          The valuable knowledge of the Anti-aging Physician’s Approach to Obesity and Weight Management

มิ.ย.2555           The 1st Seoul Rhinoplasty Forum 2012, Seoul, Korea

ก.ค.2555           The 2nd  Condensed Fat grafting & Cell-Assisted Lipo-Transfer Forum 2012, Kuala Lumpur, Malaysia

ก.ค.2555              ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 51 หัวข้อ Fat Graft : The New Era คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ  :

1.Combined Hepatocellular and Cholangiocarcinoma, Two cases Presenting as Liver Abscess  ตีพิมพ์ใน  Journal of Case Report in Clinical Practice: 2004; 5(1)

2.Combined Hepatocellular and Cholangiocarcinoma, Clinical Feature and Prognostic Study in Thai population   ตีพิมพ์ใน  Journal of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (2006) 13:537-542

3.Incidence of Oronasal Fistula and Speech Outcome After Primary Palatoplasty in Ramathibodi Hospital

4.Anthropometric Study of the Normal External Ear in Adult Thai People, Age- and Sex- Related Differences

 รางวัล  :

1.รางวัลคะแนนสอบยอดเยี่ยม นิสิตแพทย์ปี 5 ภาควิชารังสีวิทยา

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2552

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

สถานที่ทำงานปัจจุบัน ยศยาคลินิก รัชดา 02-693-8693

เรื่องน่าสนใจ