นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก)

นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก) แพทย์รุ่นใหม่ประจำ Fortune Clinic อีกหนึ่งแพทย์ที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกๆ คนได้รู้จักประวัติของคุณหมอกัน

นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (Naruphon Sastranuruk, MD)

การศึกษา

 1. แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. Certificate of participation in Joint conference in medical sciences 2011 : Chula-Rama- Siriraj , Bangkok , 2011
 5. Certificate of Clinical Otolaryngology-Head & Neck surgery course , King Chulalongkorn Memorial Hospital , Bangkok, Thailand , 2012
 6. ประกาศนียบัตรการอบรม การปฎิบัติรักษาผู้ป่วยกระดูกหน้าหัก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , กรุงเทพฯ , 2557
 7. ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558
 8. Certificate of International Course of Masterclass Blepharoplasty , Bangkok, 2014
 9. Certificate for International Membership In the Korean College of Cosmetic Surgery
 10. Certificate in training of Miracu Real Up on September 14 th ,2014
 11. Certificate in course participant of Singapore Advanced Rhinoplasty And Facial Fracture and Soft Tissue Reconstruction Fresh Frozen Cadaveric Dissection course , Khoo Teck Puat Hospital , Singapore, 2014
 12. Certificate in Assisted to the theorical and practical training course : Expert trainer on sultures of Silhouette soft , Bangkok , 2015
 13. Certificate in 2015 KCCS Facial Bone Contouring Surgery Workshop , Shimmian Maxilofacial Plastic Surgery Clinic , Seoul, Korea, 2015
 14. Certificate in The 12 th Asan Rhinoplasty Symposium (ARS) Seoul, Korea , 2015
 15. Certificate in Asia Aesthetic Surgery And Laser congress , Kim Koo Museum & Library , Seoul , South Korea ,2015
 16. Course Participant of Restylene Aesthetic Training , Bangkok , Thailand , 2015
 17. Certificate in “The 19 th International Rhinoplasty Workshop” “ The 2 nd International Chosun Aging Face Symposium” Kim Koo Museum & Library ,Seoul , South Korea , 2015
 18. Certificate in course participant of 2 nd Singapore Advanced Rhinoplasty and Facial Rejuvenation Surgery, Fresh Frozen Cadaveric Dissection course , Khoo Teck Puat Hospital , Singapore, 2015
 19. Course participant of 5 th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 2015
 20. Certificate in the 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS , Bangkok, Thailand 2015
 21. Course participant of Pre-congress of 16 th asean ORL-HNS conference , King Chulalongkorn Memorial Hospital , Bangkok , 2015
 22. Certificate in 6 th ASEAN ORL-HNS Congress , Chaing Mai ,Thailand 2015
 23. Course participant of 6 th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 2016
 24. Certificate in 2016 KCCS Cadaver Workshop , King Chulalongkorn Memorial Hospital , Bangkok, Thailand,2016
 25. Certificate of participation in the 6 th edition – Forum of adipose tissue & stem cell congress , Bangkok , 2016
 26. Course Participant of the 6 th Eye Chula soft-cadever workshop , Bangkok , 2016

ฟอร์จูนคลินิก
ที่อยู่ 100/68 ถ.เทศบาลสงเคราะห์(ประชานิเวศน์ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
(ใกล้ตลาดบองมาเช่ และวัดเสมียนารี)

โทร : 02-9539098-9

BTS ที่ใกล้ที่สุด : จตุจักร

เรื่องน่าสนใจ