นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์
สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง)

การศึกษา

  • พบ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา

ประสบการณ์

  • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
  • แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • โรงพยาบาล ยันฮี, 2547 – ปัจจุบัน

ความเชี่ยวชาญ

การทำศัลยกรรมพลาสติก โดยเฉพาะเรื่องศัลยกรรมเสริมหน้าอก และเสริมจมูก รวมถึงการปรับสรีระต่าง ๆ

Special Training

  • General Surgery, Pramongkutklao Hospital, 1998
  • Plastic Surgery, Pramongkutklao Hospital, 2000

รีวิว

ภาพก่อน – หลัง การเสริมจมูก

ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลยันฮี 454 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
1723 , 028790300
[email protected]
th.yanhee.net/Home/TH

เรื่องน่าสนใจ