นพ.สุกิจ วรธำรง
สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง)

การศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ.2528)
 • หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2534)
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (พ.ศ. 2534)

ประสบการณ์

 • แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
  (พ.ศ.2528 – 2531 และ พ.ศ.2534 – 2538)
 • แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี
  (พ.ศ.2538 – 2543)
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี
  (พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน)

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย (FTM) โดยใช้เทคนิคที่พัฒนาปรับปรุงจากการผ่าตัดที่มีในปัจจุบันให้มีผลข้างเคียงน้อยลง และได้ผลสำเร็จสูงขึ้น ซึ่งจำนวนเคสที่ผ่าตัดสำเร็จมีมากกว่า 200 ราย

Special Training

• ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ (พ.ศ.2556)
• ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ (OSAPS, 2014)

ภาพ ให้สัมภาษณ์ Captital TV. จากประเทศออสเตรเลีย

ภาพให้สัมภาษณ์ในรายการ “คิดสลับสี”

ในฐานะกรรมการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.รัชดา ธนาดิเรก และนพ.วิษณุ โล่สิริวัฒน์ กรรมการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ในประเด็น “ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการศัลยกรรมความงามโลก”

ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลยันฮี 454 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
1723 , 028790300
[email protected]
th.yanhee.net/Home/TH

เรื่องน่าสนใจ