นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์
สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2533)
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี (พ.ศ. 2537)
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2548)

ประสบการณ์

  • แผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2537-2546)
  • แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพญาไท (พ.ศ. 2548-2550)
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี มีความรู้และประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งมานานกว่า 10 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตัดโหนกแก้ม ตัดมุมกราม และผ่าตัดเลื่อนคางต่อกระดูกคาง ด้วยเทคนิคอันโดดเด่น อย่างการตัดกราม

Special Training

  • การผ่าตัดแก้ไขกะโหลกศีรษะและใบหน้า Chang Gung Memorial Hospital ไทเป ไต้หวัน (พ.ศ. 2550)
  • หลักสูตรศัลยกรรมเสริมก้นและสะโพก ประเทศไทย (พ.ศ. 2550)
  • สัมมนาการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรที่คณะทันต์แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2557)

รีวิวเสริมจมูก

รีวิว ตัดกราม ยุบโหนก เหลาคาง

ภาพก่อน – หลังทำ

 

ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลยันฮี 454 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
1723 , 028790300
[email protected]
th.yanhee.net/Home/TH

เรื่องน่าสนใจ