dr.paisit
นายแพทย์ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์

 

ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง  ให้ผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่ยอมรับของคนไข้  มีความโดดเด่นในเรื่องศัลยกรรมความงามบนใบหน้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำตา  ตาตก, ตา 2 ชั้น, หนังตาหย่อน, ถุงตาห้อย, ดึงคิ้ว, ยกหางคิ้ว

ประวัติการศึกษา

2542 จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2549 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2552 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง เลิศสิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2543 – 2545 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย
2545 – 2549 แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 – 2550 ศัลยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
2550 – 2552 แพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรมพลาสติก เลิศสิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 – 2557 ศัลยแพทย์ตกแต่ง และศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จังหวัดตราด ประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง และศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สมาชิกสมาคมวิชาการ

ประกอบโรคศิลป์ เลขที่ 24356
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

2549 รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ของราชวิทยาลัยของศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2549 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่องน่าสนใจ