เรโนเวีย

น.พ. สถาพร จินารัตน์

การศึกษา   แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ความงาม American Academy of Aesthetic Medicine

รางวัล

รางวัลทำเลเซอร์ Dual Yellow ครบ 10,000 ชั่วโมงรายแรกของโลก จาก บริษัท Norseld

Australia

สมาชิกกิตติมศักดิ์ สถาบันเลเซอร์แห่งยุโรป

การทำงาน  อดีตรองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลปิยะเวท

ผู้ก่อตั้ง True’Est Clinic สาขา Exchange Tower

ผู้ก่อตั้ง True’Est Clinic สาขา Zen Central World

ผู้ก่อตั้ง Renovia Clinic @ Tria โรงพยาบาลปิยะเวท

ปัจจุบัน Renovia Clinic@ Central RamaIX

เป็นผู้พัฒนาการยิงเลเซอร์รักษากระฝ้า หน้าใส แบบ Soft Laser และ ได้แนะนำให้ ผู้ผลิต Dual Yellow ได้พัฒนา ให้ Dual Yellow สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ร่วมทำหลักสูตรปริญญาโทด้านการชะลอความชรา Anti-aging medicine ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

Renovia Clinic และ Renovia-ABLS

26 ลาดพร้าว41 ( ซอยภาวนา)
ถนนลาดพร้าว
ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

 

เรื่องน่าสนใจ