บ้านเกิดชวีหยวน กวีผู้รักชาติ บุคคลสำคัญทางประวัตศาสตร์ของจีน ในยุคจั้นกั๋วนาม และเป็นต้นตำรับประวัติกำเนิดบ๊ะจ่าง เรียกได้ว่าที่นี่เป็นทั้งโบราณสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A ของจีนอีกแห่งที่สำคัญ และไม่ควรพลาดเลยค่ะ

บ้านเกิดชวีหยวน

บ้านเกิดชวีหยวน กวีผู้รักชาติ ในยุคจั้นกั๋วนาม

เมืองฉู่ เป็นเมืองใหญ่ มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน
เคยเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดใน 7 พยัคฆ์รัฐสงคราม

บ้านเกิดชวีหยวน

บ้านเกิดชวีหยวน

ชมความงาม ทิวเขา ธรมชาติสองข้างทางสวยมาก

ภายใน ประกอบด้วยสถานที่สําคัญ
คือ สวนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดและสุสาน เพื่อรําลึกถึงชวีหยวน

บ้านเกิดชวีหยวน

บ้านเกิดชวีหยวน

ภายใน ประกอบด้วยสถานที่สําคัญคือ สวนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดและสุสาน เพื่อรําลึกถึงชวีหยวนบ้านเกิดชวีหยวน

บ้านเกิดชวีหยวน

“เหล่านกบินไกล ในที่สุดก็บินคืนถิ่น จิ้งจอกใกล้สิ้นหัว ยังหวนกลับรังเกิด”
แม้แต่สัตว์ยังรักบ้านและคิดถึงรัง แล้วคนเราเล่าจะละทิ้งบ้านเมืองได้อย่างไร

 

บ้านเกิดชวีหยวน

บ้านเกิดชวีหยวน

บ้านเกิดชวีหยวน

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ