แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1 ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน , วุฒิบัตร กุมารแพทย์ , American Board in Nutritional Wellness

ประกาศนียบัตร อบรมวิชาโรคผิวหนัง ณ สถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข

Bodytite liposuction training

certificate of attendance to engineering innovation fine threads lifting and skin rejuvenation

certificate of attendance to intensive course of advance hyaluronic acid fillers injection

certificate of attendance to regeneration ,stem cell , PRP treatment Biobridge-event 2009 ,geneva ,swizerland.

certificate of attendance to the valuable knowledge of recent advance and intensive course in aesthetic dermatology

certificate of attendance to therapy

certificate of attendance to american academy of anti-aging medicine,Las vegus,USA

certificate of attendance to the valuable knowledge in state of art in anti-aging and regeneration medicine

certificate of Intensive course on aesthetic dermatology

Skin Laser Surgery, botox and mesotherapy

Certification Mesotherapy injection, Bangkok

Botox and Filler injection training, Bangkok

facial cosmetic surgery , Bangkok

Member of  The Asian Pacific Academy  of  Cosmetic  Surgery

Certificate of World Congress of Cosmetic  Surgery

ณัฐชญาคลินิก

ที่อยู่ ห้างท๊อปสุเปอร์มาร์เก็ต สาขาสุขาภิบาล 3

เลขที่ 61 อาคารสยามฟิวเจอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 1B ถ.รามคำแหง แขวง/เขต สะพานสูง กทม. 10240

โทร 02-729-7490,084-422-2962,086-400-0466

เรื่องน่าสนใจ