พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ (หมอนิจ ฟอร์จูนคลินิก)

พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์  (หมอนิจ) แพทย์หญิงประจำ Fortune Clinic อีกหนึ่งแพทย์หญิงที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกๆ คนได้รู้จักประวัติของคุณหมอกัน

พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ ( Thitinij Soontornwesn, MD) 

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชา ตจวิทยา ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558
 • Certificate for International Membership In the Korean College of Cosmetic Surgery
 • Certificate in training of Miracu Real Up on September 14 th ,2014
 • Certificate in course participant of Singapore Advanced Rhinoplasty And Facial Fracture and Soft Tissue Reconstruction Fresh Frozen Cadaveric Dissection course , Khoo Teck Puat Hospital , Singapore, 2014
 • Certificate in 2015 KCCS Facial Bone Contouring Surgery Workshop , Shimmian Maxilofacial Plastic Surgery Clinic , Seoul, Korea, 2015
 • Certificate in The 12 th Asan Rhinoplasty Symposium (ARS) Seoul, Korea , 2015
 • Certificate in Asia Aesthetic Surgery And Laser congress , Kim Koo Museum & Library , Seoul , South Korea ,2015
 • Course Participant of Restylene Aesthetic Training , Bangkok , Thailand , 2015
 • Certificate in “The 19 th International Rhinoplasty Workshop” “ The 2 nd International Chosun Aging Face Symposium” Kim Koo Museum & Library ,Seoul , South Korea , 2015
 • Certificate in course participant of 2 nd Singapore Advanced Rhinoplasty and Facial Rejuvenation Surgery, Fresh Frozen Cadaveric Dissection course , Khoo Teck Puat Hospital , Singapore, 2015
 • Course participant of 5 th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 2015
 • Certificate in the 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS , Bangkok, Thailand 2015
 • Certificate in 6 th ASEAN ORL-HNS Congress , Chaing Mai ,Thailand 2015
 • Course participant of 6 th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 2016
 • Certificate in 2016 KCCS Cadaver Workshop , King Chulalongkorn Memorial Hospital , Bangkok,
  Thailand,2016

ฟอร์จูนคลินิก
ที่อยู่ 100/68 ถ.เทศบาลสงเคราะห์(ประชานิเวศน์ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
(ใกล้ตลาดบองมาเช่ และวัดเสมียนารี)

โทร : 02-9539098-9

BTS ที่ใกล้ที่สุด : จตุจักร

เรื่องน่าสนใจ