แพทย์หญิงศิริพร มีประสบการณ์ด้านการแพทย์และการรักษามาอย่างยาวนาน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด โดยมีความสนใจด้านศัลยกรรมและความงามเป็นพิเศษ ได้เดินทางไปอบรม วิจัยและดูงานด้าน ศัลยกรรมและความงามอย่างต่อเนื่องในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง และได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย ประเทศไทย, Plastic surgery & Dermatology in Korea และ Diploma of Aesthetic Medicine สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ แพทย์หญิงศิริพร ยังได้เข้าร่วมประชุม อบรม วิจัย และดูงานจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ

 • สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • Eurasian Congress in Aesthetic and Anti-aging
 • Association of Cosmetic Dermatology and Surgery
 • LNE Hongkong International Seminar
 • Restylane, Sweden 2006-2008
 • School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Facial Design, Mae Fah Luang University
 • The International Symposium of Botulinum Toxin in Korea
 • Asia Pacific Rhinoplasty Expect Forum in Seoul, Korea
 • International Congress of Minimal invasive Plastic Surgery & Dermatology in Seoul, Korea
 • IMCAS Asia 2009 (International Master Course on Aging Skin)
 • Diploma injectnow Academy
 • Diploma in American Academy of Aesthetic Medicine

 

ปัจจุบัน แพทย์หญิงศิริพร เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์เพื่อความงามและผิวพรรณ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปหน้า (Facial Design) มีประสบการณ์สูงในการปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้นางงามที่ขึ้นเวทีประกวดระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลมาหลายเวทีแล้วจนเป็นที่ยอมรับจากนางงามเวทีต่างๆ

นอกจากนั้นแพทย์หญิงศิริพร ยังได้รับเกียรติ รับมอบรางวัลในฐานะแพทย์ประจำบ้านในอุดมคตินักเรียนแพทย์ทหาร จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รวมทั้งได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางงามหลายเวทีอีกด้วย

สถานที่ทำงาน คลินิกแพทย์สมชาย ห้วยขวาง

เรื่องน่าสนใจ