ที่มา: aic-clinic.com

ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก BONE TOUCHING FILLER INJECTION สวยกว่าและนานกว่า การฉีดฟิลเลอร์ให้สวย และช่วยยกหน้าด้วยนั้น ต้องฉีดลงลึกถึงกระดูก แต่เนื่องจากการฉีดลงลึกนั้น อาจเสี่ยงต่อการถูกเส้นเลือดขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น จึงควรใช้เข็มปลายพู่เป็นอุปกรณ์ช่วยฉีด ปัจจุบัน แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเมืองไทย ได้พัฒนาเทคนิคการฉีดแบบใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ผลการรักษาออกมาสวยงาม และอยู่ได้นานขึ้น

 

ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก
ภาพจาก healthline.com

 

ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก BONE TOUCHING FILLER INJECTION 

ผลงานการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว
Dr. Kotaro Yoshimura และทีมศัลยแพทย์ตกแต่งชาวญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ทําการศึกษาในคนญี่ปุ่น 63 คน โดย 51 คน ฉีดรักษาเพื่อความงาม อีก 12 คนฉีดรักษาความผิดปกติของโครงกระดูกหน้า ติดตามผลการรักษานาน 12-93 เดือน การรักษากระทําโดยการฉีดฟิลเลอร์ชนิด HA ลงไปบนกระดูก โดยฉีดลงไปบน หรือใต้เยื่อหุ้มกระดูก จากนั้นติดตามผลการรักษาโดยการทําเอ็กซ์เรคอมพิวเตอร์ (MRI) เพื่อตรวจดูว่ายาฟิลเลอร์ HA ที่ฉีดลงไปเป็นอย่างไร

 

ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก
ภาพจาก albanylaser.ca

 

ซึ่งโดยปกติการฉีดฟิลเลอร์ HA ลงไปที่ชั้นผิวหนัง หรือชั้นไขมันใต้ผิวหนังนั้น สารฟิลเลอร์ HA มักสลายตัวหมดภายใน 10-12 เดือนเท่านั้น แต่จากผลการศึกษานี้กลับพบว่า หลังจากการรักษา 21.6 เดือนไปแล้ว (ค่าเฉลี่ย) จํานวน 86.6% ของจุดฉีดยังมีปริมาตร (Volume) ที่เหลืออยู่เกินกว่า 50% และ 49.5% พบปริมาตร (Volume) เหลืออยู่มากกว่า 75% ซึ่งเกิดจากการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นบางส่วนด้วย

แนวคิด เทคนิค และวิธีการ
มีแนวคิดวิธีการฉีดสารฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูก 2 รูปแบบคือ

  • การฉีดลงไปใต้เยื่อหุ้มกระดูก
    เพื่อไปกระตุ้นการสร้างกระดูกจากข้างใต้เยื่อหุ้มที่คลุมตัวกระดูกไว้
  • การฉีดลงบนเยื่อหุ้มกระดูก
    การฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนเยื่อหุ้มกระดูก จะทําให้เกิดการกระตุ้นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ อนุภาค ของ HA มีการกระตุ้น periosteal stem cells และเหนี่ยวนําให้มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ รวมทั้งทําให้เกิดการเกาะของแคลเซียมบริเวณนี้ด้วย
ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก
ภาพจาก oerpub.github.io 

 

ผลลัพธ์ของทั้ง 2 วิธีคือ ทําให้ปริมาตร (Volume) ที่เกิดขึ้นหลังการฉีดฟิลเลอร์ HA คงตัวอยู่ได้นานขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นการทําให้เกิดผลแบบกึ่งถาวร (Semi-permanent) จากการใช้สารฉีด HA ซึ่งเป็นสารแบบชั่วคราว (Non-Permanent)

 

ในอดีต ไม่นิยมใช้ฟิลเลอร์ HA ในการเติมปริมาตร (Volume) ในส่วนที่ขาดของใบหน้า เนื่องจากพบว่าฟิลเลอร์ HA สลายตัวเร็ว คือไม่ถึงปีก็สลายหมด ทําให้นิยมไปฉีดไขมัน หรือหากมีการยุบตัวของกระดูกจากอุบัติเหตุ เช่น หน้าผากบุบยุบ ก็นิยมทําเป็น Bone Graft หรือการตัดกระดูกจากส่วนอื่นมาแปะเสริมนั่นเอง ซึ่งทั้งการฉีดไขมัน และการทํา Bone Graft นั้น จะบาดเจ็บมาก และต้องพักฟื้นนาน

ข้อสรุปของการศึกษาในครั้งนี้คือ การฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูกโดยตรง อาจช่วยทําให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น และสะดวกกว่าการฉีดไขมันผ่าตัด หรือการทํา Bone graft เพราะทําได้ง่าย และคนไข้ไม่ต้องพักฟื้น อีกทั้งผลการรักษาก็อยู่ได้ นานเช่นกัน

 

ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก
ภาพจาก thepmfajournal.com

 

การฉีดฟิลเลอร์เพื่อแก้ไขโครงกระดูกหน้า และยกกระชับแบบ Transforming Face Lift หลักการก็คือฉีดฟิลเลอร์ HA ลงไปบนเยื่อหุ้มกระดูกที่เรียกว่า Periosteum ตามตําแหน่งต่างๆของกระดูกใบหน้า โดยหวังผลการปรับเปลี่ยนรูปโครงหน้า พร้อมๆ กับการทําให้เกิดการยกกระชับ โดยมีจุดฉีดดังนี้คือ

  • แนวหว่างคิ้ว หน้าผาก และแนวเหนือคิ้ว โดยเฉพาะบริเวณหางคิ้ว และขมับ
  • แนวกระดูกขอบเบ้าตา กระดูกแก้มใต้ตา กระดูก โหนกแก้ม
  • แนวกระดูกกรามล่าง ถึงคาง
  • แนวกระดูกกรามบนเหนือตําแหน่งฟันเขียว และฟันหน้า

 

 

ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก
ภาพจาก aic-clinic.com

 

ทั้งนี้ มีประโยชน์มากในผู้ที่มีความผิดปกติของโครงกระดูกไม่มาก ทําให้ไม่ต้องผ่าตัด นอกจากจะสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น ด้วย แต่งต่างจากการปรับรูปหน้า การทํา V shape และ Facial design ที่โฆษณากันโดยสถานพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งเป็นการใช้โบท็อกซ์ฉีดลดกราม ฉีดlift แก้ม หรือการฉีดสลายไขมันที่แก้ม เพื่อทําให้ใบหน้าเรียวเล็ก

ทั้งหมดนี้ เป็นแค่การลดแก้ม และกราม ในส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนโครงกระดูก ดังนั้น ผลการรักษาจะอยู่ไม่นาน และดูไม่เป็นธรรมชาติ เพราะแม้จะดูหน้าเรียวเล็กลง แต่จะสัดส่วนใบหน้าจะเสียสมดุลย์ ทําให้ไม่ได้ดูดีขึ้น ไม่ได้ดูอ่อนวัย หรือบางครั้งดูประหลาดด้วยซ้ำ บางรายแก้มห้อยหย่อนลง หลังจากฉีดลดแก้มลดกรามก็มี

……………………………………………………..

เทคนิคใหม่ของการฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูก ช่วยทําให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น การฉีดอาจทําได้โดยการใช้ทั้งเข็มปลายู่ และเข็มคม เทคนิคนี้ นอกจากสามารถนํามาใช้รักษาในคนไข้ที่มีการยุบตัว หรือผิดรูปของโครงกระดูกใบหน้าจากอุบัติเหตุ และสามารถนํามาใช้ในด้านความงามด้วย โดยช่วยปรับเปลี่ยนรูปโครงหน้าให้ดูดีขึ้น และช่วยยกกระชับใบหน้า ทําให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ในผู้ที่มีโครงกระดูกใบหน้าผิดรูปไม่มาก ผลการรักษายังดูเป็นธรรมชาติกว่า ไม่ต้องพักฟื้น และคนไข้ก็สามารถมาฉีดเดิมปรับแต่งได้ตามต้องการทุกเวลา ข้อจํากัดของวิธีนี้ คือต้องกระทําโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะการฉีดลงลึก ก็มีโอกาสแทงถูกเส้นเลือดใหญ่ได้มากขึ้น 

ศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC (สาขาพระราม4)
ปากซอยงามดูพลี ติดภัตตาคารจันทร์เพ็ญ
1032/10-12 ชั้น1-2 ถนนพระราม4
กรุงเทพมหานคร 10120

Tel : 02 287 1200

Facebook : ศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC

website : ศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC

Line id : @aicclinic

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ