ภาพบรรยากาศ งานบรรยายวิชาการ “ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเสริมจมูก” จากการประชุมร่วมแพทย์ศาสตร์สามสถาบัน

ภาพบรรยากาศ งานบรรยายวิชาการเรื่อง ” Complications of Augmented Rhinoplasty: ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเสริมจมูก” ในการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560:จุฬา-ศิริราช-รามา” Joint Conference in Medical Science 2017: Chula-Rama-Siriraj ( #jcms2017) วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 8.30-9.15น. ณ. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเสริมจมูก ( Complications of silicone augmented rhinoplasty ) เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคทางจมูกของคนเอเชียมีลักษณะสันจมูกเตี้ยและปลายจมูกเตี้ย การผ่าตัดเสริมจมูกจึงเป็นการผ่าตัดที่นิยมกันมากในคนเอเชีย วัสดุที่ใช้ในการผ่าตัดเสริมจมูกอาจใช้จากกระดูกอ่อนหลังหู, กระดุกอ่อนผนังกั้นโพรงจมูก หรือกระดูกอ่อนซี่โครง หรือใช้วัสดุสังเคราะห์เช่นซิลิโคน, Goretex ซิลิโคนเป็นวัสดุที่เป็นที่นิยมมมากในการผ่าตัด เสริมจมูก เพราะ

1. เหลาขึ้นรูปง่าย
2. เสริมสันจมูกและปลายจมูกได้ดี
3. ไม่เจ็บตัวในการที่ต้องใช้กระดูกอ่อนจากที่อื่นๆ

ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ซิลิโคนจากงานวิจัยในคนไทยและคนเอเชีย พบได้ประมาณ 6.5-7.9% โดยที่พบมากที่สุดคือแท่งซิลิโคนเอียง รองลงมาคือแท่งซิลิโคนทะลุ มีก้อนเลือดคั่งในช่องที่ใส่ซิลิโคน และการติดเชื้ออักเสบ จากงานวิจัยพบว่าสาเหตุที่เกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้มีแท่งซิลิโคนทะลุหรือติดเชื้ออักเสบเกิดจากการพยายามเสริมมากเกินไป ทั้งความหนาของแท่งซิลิโคนและความยาวของแท่ง ดังนั้นการที่จะประสบความสำเร็จจากการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนอาจสรุปเป็นข้อๆสั้นๆได้ดังนี้

1. ต้องได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์อย่างละเอียด เพื่อประเมินความหนาบาง ความยืดหยุ่นของผิวหนัง ประเมินความผิดปกติของกระดูกจมูก กระดุกอ่อนจมูก ผนังกั้นโพรงจมูก ปีกจมูก

2. พูดคุยกับแพทย์อธิบายรูปทรงจมูก ที่เราต้องการมากที่สุด เพื่อให้แพทย์ประเมินว่าเราสามารถทำตามทรงที่อยากได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

3. เมื่อมีความต้องการรูปทรงที่ปลายจมูกพุ่งหรือยาวขึ้น แพทย์อาจแนะนำให้ใช้กระดูกอ่อนหลังหู หรือเนื้อเยื่อเทียมกลุ่ม Dermal substitute เพื่อรองปลายแท่งซิลิโคนเพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเสริมซิลิโคน

4. ถ้าลักษณะโครงสร้างของกระดูกจมูกและกระดูกอ่อนจมูกทั้งสองข้างไม่เท่ากัน หรือมี Humpสูง มีผนังกั้นโพรงจมูกคด แพทย์จะอธิบายว่าจะต้องทำการเหลาแท่งซิลิโคนให้ไม่ตรงสมมาตรกันทั้งสองข้าง และเหลาหลบส่วนที่นูน เสริมส่วนที่เว้า เพื่อผลลัพธ์จมูกที่ตรงไม่เบี้ยวและดูเนียนเป็นธรรมชาติดูไม่เป็นแท่ง

โดยสรุปการที่จะเสริมจมูกด้วยซิลิโคนได้ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนจากการเสริมจมูก คือแพทย์ต้องประเมินจมูกอย่างละเอียด และเหลาแท่งซิลิโคนให้มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะกับลักษณะทางกายวิภาคของโครงสร้างจมูก ซึ่งในแต่ละบุลคลก็จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกัน

เรื่องน่าสนใจ