มลพิษโลก จากปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เด็กทั่วโลกเสียชีวิตปีละกว่า 1.7 ล้านคน! จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2017 พบว่า ทุกปี เด็กทั่วโลกที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จะเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่มาจากสิ่งแวดล้อมเกือบสองล้านคน มากที่สุดถึงปีละ 570,000 ราย

มลพิษโลก

มลพิษโลก ส่งผลให้เด็กทั่วโลกเสียชีวิตปีละกว่า 1.7 ล้านคน!

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษแก่โลกของเราเพิ่มมากขึ้น จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2017 พบว่า ทุกปี เด็กทั่วโลกที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่มาจากสิ่งแวดล้อมถึง 1.7 ล้านคน ซึ่งเป็นการเสียชีวิตจากมลพิษอากาศมากที่สุดถึงปีละ 570,000 ราย

มลพิษโลก

เด็กเล็กเป็นกลุ่มที่อ่อนแอ มีภูมิต้านทานน้อย ปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ อัตราการหายใจถี่กว่า และยังมีผิวหนังที่บอบบาง อีกทั้งเด็กส่วนใหญ่ชอบวิ่งเล่น กระโดด ปีนป่าย และทํากิจกรรมนอกบ้าน เช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลานกิจกรรม ทําให้เด็กหายใจเอามลพิษอากาศเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าผู้ใหญ่ การลดมลพิษอากาศ จึงเป็นวิธีที่ช่วยปกป้องเด็กๆ ให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ โดยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยวิธีง่ายๆ

มลพิษโลก

ทําให้บ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่
กําจัดฝุ่นและควันในบ้าน งดการเผาขยะ ลดการจุดธูป

ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ เช่น เปลี่ยนจากสเปรย์ปรับอากาศ มาใช้วิธี ธรรมชาติ โดยการวางผงกาแฟไว้ในห้อง หรือฝานมะนาวเป็นแว่นบางๆ ใส่ไว้ใน ถังขยะ

เลือกใช้รถโดยสารประจําทาง
หรือใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ ส่วนตัวหากเดินทาง ในระยะใกล้ๆ

ที่สำคัญ การปลูกต้นไม้เยอะๆ จะช่วยดูดซับสารพิษ และยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย… เพราะอากาศดีๆ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ ของทุกๆ คน

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ