มะเร็งลำไส้ใหญ่…ฟังดูอาจจะรู้สึกเฉยๆ เพราะยังมีโรคอื่นที่น่ากลัวกว่า แต่โรคนี้มันจะเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะพฤติกรรมการกินของเรานี่แหละที่ทําให้โรคนี้ไม่ไกลต้วอีกต่อไป แล้วก็ยังมีอีกสาเหตุใหญ่นั่นก็คือ กรรมพันธุ์

มะเร็งลำไส้ใหญ่

โดยปกติ เซลล์ร่างกายของเราจะแบ่งตัวตามความต้องการและความจําเป็นของร่างกาย ซึ่งมีกลไกการควบคุมซึ่งกันและกัน ให้เซลล์มีการแบ่งตัวในอัตราส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ เช่น จะมีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่ม เมื่อร่างกายมีการเสียเลือด ผลิตเซลล์ซ่อมแซมกล้ามเนื้อและผิวหนัง เมื่อเซลล์ถูกทําลาย เป็นต้น แต่ถ้าเซลล์มีการแบ่งตัวผิดปกติ โดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมจะทําให้เกิดเป็นเนื้องอก (tumor) ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็ง  (benign tumor) สามารถตัดออกได้ ไม่กลับเป็นใหม่ และที่สําคัญ ไม่สามารถแพร่กระจาย แต่อย่างไรก็ตาม เนื้องอกธรรมดา หากปล่อยทิ้งไว้นานและได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง เนื้องอกดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้ในที่สุด ซึ่งมะเร็งลําไส้มีสาเหตุหลักๆ อยู่สองสามสาเหตุ อย่างแรกคือกรรมพันธุ์ มีโอกาสที่จะได้รับกรรมพันธุ์มาประมาณ 50% ถึงแม้จะผ่าตัดไปแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้รับกรรมพันธุ์มา แต่กลุ่มนี้ค่อนข้างจะป้องกันได้ คือว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มจากการเป็นเนื้องอกธรรมดาก่อนที่ไม่ใช่มะเร็ง เรียกว่า โพลิป (Polyp) เนื้องอกชนิดนี้ จะโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงขนาด 2 ซม. ใช้เวลาหลายปี วิธีตรวจหา Polyp ก็คือต้องส่องกล้องตรวจดูลําไส้ใหญ่ ถ้าเจอก็ตัดออกก็สามารถป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ 

มะเร็งลำไส้ใหญ่
pptvhd36.com
มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ทัน รู้ไว ปลอดภัยหายห่วง!

สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์ สาเหตุอื่นก็จะมีลําไส้อักเสบเรื้อรัง ที่ไม่ทราบสาเหตุ คนไข้จะมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง น้ำหนักลด โลหิตจาง แต่ท้องเสียนี่จะเป็นท้องเสียเรื้อรัง อันนี้ก็ต้องให้หมอตรวจดูถึงจะบอกได้ว่าเป็นโรคนี้ ถ้าเป็นโรคนี้ โอกาสที่จะเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ก็จะสูงกว่าคนที่ไม่เป็นทั่วๆ ไป 4-5 เท่า เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคนี้ก็ต้องตรวจเป็นระยะๆ ถ้าพบการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องทําการผ่าตัดลําไส้ออก ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ กรรมพันธุ์ ถ้าคนไข้ไม่รู้บางทีพอเจอเราก็เสียดาย เพราะจริงๆ ก็ป้องกันได้ ถ้าเขารู้ว่าญาติพี่น้องสายตรงเป็นแล้วพอถึง ช่วงอายุหนึ่งแล้วก็เริ่มตรวจ เมื่อเจอ Polyp แล้วก็ตัดออกก็ป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ ในส่วนใหญ่เมื่อเราตรวจเจอ Polyp คนไข้ไม่ค่อยมีอาการ ถ้ารอจนมีอาการ มันก็เป็นมะเร็งไปแล้ว พอเป็นมะเร็งไปแล้วเริ่มมีอาการตามระยะ ถ้าเป็นระยะต้นๆ ตัดออกก็จบ ถ้าเป็นระยะหลังๆ หน่อยก็กระจาย

เพราะฉะนั้น การป้องกันอย่างหนึ่งคือเช็คอัพ บางทีก็บอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ถ้าการเช็คอัพพบความผิดปกติและบ่งชี้ว่าควรส่องกล้องตรวจลําไส้ใหญ่ อาจจะตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มแรกและสามารถทำการรักษาได้อย่างทันทวงทีค่ะ

เนื้อหาโดย Dodeden.com 

เรื่องน่าสนใจ