มีการเสียชีวิตในการดูดไขมันจริงไหม

ขอบคุณคลิปจาก Daer Nice

ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=o7feieMWI3g

เรื่องน่าสนใจ