ยกคิ้วและดึงหน้าผาก ศัลยกรรมเพื่อความสมดุล เพิ่มความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้า เพราะวันเวลาที่ล่วงเลยไปในแต่ละปี คงไม่อาจปฏิเสธได้ที่ร่างกายจะต้องโรยราตาม สุขภาพร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เห็นได้จากภายในอย่างโรคแทรกซ้อนต่างๆ อวัยวะภายในที่เสื่อมสภาพลง และที่เห็นได้จากภายนอก เช่น การหย่อนคล้อยของผิวหนัง

 

ยกคิ้วและดึงหน้าผาก
ภาพจาก lidlift.com

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ริ้วรอยที่เกิดขึ้นบนใบหน้า ที่ไม่อาจซ่อนได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่สามารถบดบังไว้ภายใต้เสื้อผ้า หรือเครื่องนุ่งห่ม เพราะฉะนั้น สําหรับคนที่รักสวยรักงาม คงไม่อยากที่จะให้เกิดริ้วรอยขึ้นแน่ๆ ซึ่งนั่นจะเห็นได้จากการใช้เครื่องสําอางต่างๆ มาควบคุมและดูแล เพื่อทําการชะลอริ้วรอยไม่ให้เกิดขึ้น

 

แต่ในบางกรณี เครื่องสําอางก็ไม่สามารถช่วยได้ เช่น ปัญหาคิ้วที่ตกลงมา เนื่องด้วยวัยที่มากขึ้น ส่งผลให้หน้าผากดูกว้างขึ้นไปจากเดิม อีกทั้งยังส่งผลกระทบให้กับเปลือกตา ดูคล้อยตาลงมาบดบังดวงตาของเราอีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้ คงไม่สามารถพึ่งได้จากสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เสริมสวยชนิดไหนได้ การแก้ปัญหาสําหรับผู้ที่รักสวยรักงาม คงต้องพึ่งการศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

สาเหตุที่ทําให้ตําแหน่งของคิ้วตกลงไปจากเดิม เพราะเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายจะมีความเปลี่ยนแปลงไป ผิวหนังจะเริ่มมีการหย่อนคล้อย ซึ่งคิ้วก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ นั่นคือ ตําแหน่งของคิ้วจะต่ำลง ผิดไปจากเดิม รวมไปถึงเปลือกตาบน ที่ตกลงมาอีกด้วยเช่นกัน ส่งผลให้หน้าผากดูกว้างขึ้นนั่นเอง แต่ในกรณีของการเกิดปัญหาหน้ากว้างขึ้นนั้น อาจเห็นได้ชัด สำหรับคนที่หน้าผากกว้างมาแต่กําเนิด หรือมีปัญหาผมด้านหน้าร่วงนั่นเอง

 

ยกคิ้วและดึงหน้าผาก
ภาพจาก lidlift.com

 

ขั้นตอนในการรักษา

  • คุณหมอจะให้ดมยาสลบ หรือทําการฉีดยาชา
  • ทําการการผ่าตัดดึงผิวหนังบริเวณหน้าผากที่มีการหย่อนคล้อย (ผ่าตัดด้วยการดึงรอยย่นบนหน้าผากให้มีความเรียบ หรือตึงมากขึ้น ทําให้คิ้วที่ตกลงไปกลับสู่ตําแหน่งเดิม หรือใกล้เคียง)
  • เย็บแผล โดยการซ่อนแผลผ่าตัด ให้อยู่ในแนวไรผม เพื่อปกปิดรอยแผลเป็น

การดูแลรักษาภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น
ใช้เวลาในการพักฟื้นประมาณ 4-5 วัน โดยในช่วง 2-3 วันแรก ควรหลีกเลี่ยงการโดนน้ำ และมีการมาพบแพทย์ภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นประมาณ 5-7 วัน เพื่อทําการตรวจดูความเรียบร้อยของแผลที่เย็บ

 

ยกคิ้วและดึงหน้าผาก
ภาพจาก lidlift.com

 

ผลข้างเคียงที่อาจได้รับ
ภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ในช่วงแรกของการผ่าตัด อาจจะรู้สึกตึง และมีอาการชาบริเวณที่ผ่าตัดบ้างเล็กน้อย แต่จะค่อยๆ ดีขึ้นไปเอง นอกจากนั้น บริเวณตีนผม อาจเกิดเป็นรอยแผลเป็น ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการผ่าตัดด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้
คิ้วจะกลับคืนสู่ตําแหน่งเดิม หรือใกล้เคียง พร้อมทั้งเปลือกตาบน ที่เกิดการหย่อนคล้อยไปด้วยนั้น จะดูดีขึ้น และเผยให้เห็นดวงตาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้หน้าผากจะดูแคบลงได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการหย่อนของผิวหนังบริเวณหน้าผาก โดยทั่วไปแล้ว จะขยับขึ้นได้ประมาณ 2 เซนติเมตร แต่นั่นก็สามารถทําให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ปัญหาหน้าผากกว้าง ที่เกิดขึ้นด้วยสาเหตุของการหย่อนคล้อยของผิวหนัง ส่งผลให้คิ้วตกลงมา แม้จะได้ทําการผ่าตัดไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็สามารถกลับมาเป็นอีกครั้งได้ เนื่องด้วยอายุที่มากขึ้น ผิวหนังก็จะยืดหย่อนไปตามอายุ แต่จะช้ากว่าผู้ที่ไม่ได้ทํา และในกรณีสําหรับคนที่ได้รับการผ่าตัดมาแล้ว สามารถกลับมาทําได้อีกตามความต้องการ โดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง และไม่ส่งผลกระทบต่อใบหน้าแต่อย่างใด แต่โดยปกติทั่วไปของคนไทย จะทําประมาณ 2 ครั้งค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ