หลังถูกกรมขนส่งทางบกเรียกหารือและรับคำสั่ง โดยมีมติให้อูเบอร์ยกเลิกบริการรถแท็กซี่ป้ายดำ ล่าสุด เจ้าของบริการแอพพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่ดังกล่าว ก็ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงแล้ว…

จากกรณีกรมขนส่งทางบกได้หารือร่วมกับผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ 3 ราย อาทิ แกร็บแท็กซี่ อีซี่แท็กซี่ และอูเบอร์ประเทศไทย จนมีคำสั่งให้อูเบอร์ประเทศไทยหยุดให้บริการรถแท็กซี่ป้ายดำ หรือ อูเบอร์เอ็กซ์ (UberX) ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.เป็นต้นไป ส่วนแท็กซี่ป้ายเขียว หรือ อูเบอร์แบล็ก (Uber Black) นั้นสามารถให้บริการได้ต่อไปเฉพาะในพื้นที่สนามบิน โรงแรม และเพื่อการทัศนาจรหรือนำเที่ยวเท่านั้น

อูเบอร์ ประเทศไทย ก็ได้มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการออกมา ในวันที่ 9 ธ.ค. เช่นกัน โดยระบุว่า… “ด้วยการให้บริการกว่า 250 เมือง จาก 50 ประเทศทั่วโลก อูเบอร์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการเดินทางในชีวิตประจำวันของแต่ละคน ช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่ากระแสการตอบรับบริการของอูเบอร์บนท้องถนนทั้งใน กรุงเทพมหานครและภูเก็ตเป็นไปอย่างดีมาก ผู้ใช้บริการคนไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใช้บริการผ่านระบบของอูเบอร์ที่ใครหลายๆ คนชื่นชอบ

EyWwB5WU57MYnKOuFIsrcUBp5I2fB4ccnnzyK3AA2BsjoTAGfFVtSK
อูเบอร์ คือ บริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อผู้โดยสารกับบริการเดินทางบนสมาร์ทโฟน ซึ่งทางอูเบอร์มีความตั้งใจและมุ่งหวังที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ด้วยการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และช่วยลดสภาพการจราจรหนาแน่นบนท้องถนน ทำให้อูเบอร์เป็นหนึ่งในทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้ให้บริการก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างงานในประเทศ การให้บริการในลักษณะนี้จะยกระดับระบบการคมนาคมและนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอลตามแนวนโยบายที่รัฐต้องการขับเคลื่อน

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของโลกดิจิตอลถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดัน แนวคิด “การแบ่งปันทรัพยากรเศรษฐกิจ หรือ Sharing Economy” โดยเชื่อว่าระบบสังคมที่ดีย่อมแบ่งปันและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สุดท้ายแล้วระบบการคมนาคมในเมืองจะก้าวไปสู่การพึ่งพาทางสังคม ช่วยให้ทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการอยู่ในระบบได้อย่างมีความสุข ปรากฏการณ์นี้ได้พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

ในยุคพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล และ sharing economy นี้ อูเบอร์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและภาครัฐ เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนการบริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบการคมนาคม ด้วยการเข้าหารือและร่วมสร้างระเบียบอย่างมีตรรกะยึดหลักความต้องการและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคมา ในปัจจุบัน 14 เขตการปกครองได้ยอมรับและนำโครงสร้างการขับขี่แบบแบ่งปัน หรือที่เราเรียกว่า UberX มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ในท้ายที่สุดระบบจะพัฒนาจนนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระเบียบของโครงสร้างสำหรับการขับขี่แบบแบ่งปัน การขับขี่แบบแบ่งปันเป็นแนวคิดและระบบที่ใหม่มาก ซึ่งหากพูดเรื่องนี้เมื่อสามสี่ปีที่แล้ว คงไม่มีใครเข้าใจเพราะยังไม่มีทางเลือกของการบริการแบบนี้เลย

อูเบอร์ขอยืนยันในความตั้งใจอันดี และเคารพในการทำหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ในการรักษากฎเกณฑ์ของระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย อูเบอร์พร้อมที่จะร่วมมือกันกับทางกรมฯ เพื่อให้การสนับสนุนและนำพาศักยภาพการคมนาคมที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้เข้ากับประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือและหารือถึงกระบวนการด้านกฎระเบียบที่เหมาะสมต่อไป”.

 

ที่มา : thairath

เรื่องน่าสนใจ