ราชวงศ์โชซ็อน กับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea (국립고궁박물관) เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุจากพระราชวังเคียงบกกุก (Gyeongbokgung Palace), พระราชวังช็องด็อกกุง (Changdeokgung Palace), พระราชวังช็องยองกุง (Changgyeonggung Palace) และศาลเจ้าจองเมียว (Jongmyo Shrine) รวบรวมมาจัดแสดงไว้มากกว่า 20,000 ชิ้น

ราชวงศ์โชซ็อน
ภาพจาก Phachara Phuvanart

 

ราชวงศ์โชซ็อน กับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของราชวงศ์โชซ็อน ซึ่งยังคงเก็บรักษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตั้งแต่ราชวงศ์โชซ็อนเมื่อ 500 ปี ไปจนถึงสมัยจักรวรรดิเกาหลี (แทฮันเจกุก)

ราชวงศ์โชซ็อน

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ
แบ่งเป็นห้องและส่วนต่างๆ ดังนี้

– กษัตริย์แห่งโชซ็อน
– พระราชวังแห่งราชวงศ์โชซ็อน
– การดำเนินชีวิตของราชวงศ์โชซ็อน
– จักรวรรดิเกาหลี
– พิธีกรรมในพระราชวัง เป็นต้น

ราชวงศ์โชซ็อน

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี จัดแสดงขึ้นเพื่อรำลึกการครบรอบ 60 ปี
การเป็นอิสระของเกาหลี เปิดมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ปี พ.ศ.2005

 

ราชวงศ์โชซ็อน

และเมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน ปี พ.ศ. 2007
ก็ได้มีการบูรณะและปรับปรุงให้เป็นแกลลอรี่อาคารสามชั้น

 

ราชวงศ์โชซ็อน

ที่นี่มีการจัดแสดงศิลปะ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องแต่งกาย
ของใช้ในพระราชวัง เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว และคนรุ่นหลังได้ศึกษา
และได้ทราบถึง การใช้ชีวิต และพระราชวงศ์รวมถึงกษัตริย์ ในยุคโซซอน

 

ราชวงศ์โชซ็อน

และนอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเดินเที่ยวชม

 

ราชวงศ์โชซ็อน

ในแต่ละโซน ก็จะมีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่จัดแสดงอย่างละเอียด

 

ราชวงศ์โชซ็อน

สถานที่กว้างใหญ่ เดินเที่ยวชมอย่างสบาย โดยไม่เสียเข้าชม

 

ราชวงศ์โชซ็อน

นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวชมอีกที่ ที่น่าสนใจเมื่อยามไปเยือนเกาหลี

 

ราชวงศ์โชซ็อน

…………………………………………………………………

การเดินทางมาก็ไม่ยากเลยค่ะ มาทาง Gyeongbokgung Station (경복궁역, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5 เดินต่ออีกประมาณ 5 นาที เดินตามป้ายสีน้ำตาลที่ระบุว่าไป พระราชวังคย็องบกกุง (Gyeongbokgung Palace) และออกทางออกที่ 1 จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที เดินมุ่งหน้าสู่ จตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) โดยพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี จะอยู่บริเวณซ้ายมือข้างของ พระราชวังคย็องบกกุง (Gyeongbokgung Palace) ค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ