สมาคมศัลยแพทย์ไทย ร่วมลงนามข้อตกลง MOU กับ สมาคมศัลยแพทย์อเมริกา (ASPS) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ เมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ ว่าที่นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย และนายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจและความร่วมมือ(MOU) กับ Dr.Jeffrey E. Janis นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(ASPS) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ เมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการรักษา และเทคนิคการผ่าตัดต่างๆ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ของศัลยแพทย์ตกแต่งชาวไทยกับศัลยแพทย์ตกแต่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาความรู้ และเทคนิคการผ่าตัดระหว่างศัลยแพทย์ตกแต่งและที่สำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อคนไข้สูงสุด

ขอบคุณที่มาจาก  FB : สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย Th PRS

เรื่องน่าสนใจ