วีเนียร์ เคล็ดลับเปลี่ยนรอยยิ้มให้สวย ในแบบที่เป็นเรา หรือเรียกให้เข้าใจง่ายว่า เคลือบฟันเทียม เป็นที่แพร่หลาย และทํากันจนเป็นงานพื้นฐานสําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี เมื่อพูดและเมื่อยิ้ม เนื่องจากวีเนียร์ สามารถทําให้ฟันที่ไม่สวย เปลี่ยนแปลงเป็นสวยได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งวีเนียร์ สามารถทําให้ฟันทุกซี่ดูขาวสะอาด สามารถทําให้ฟันที่มีรูปร่างแปลกตา กลายเป็นฟันรูปร่างใหม่ เข้ากับใบหน้าของเราได้มากขึ้นด้วย

วีเนียร์ ทางทันตกรรม จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ผลิตขึ้นจากวัสดุคอมโพสิตเรซิ่น และกลุ่มที่ผลิตจากพอร์ซเลน ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มที่ผลิตจากพอร์ซเลน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสวยงาม และทนทานกว่ากลุ่มที่ผลิตจากคอมโพสิตเรซิ่น คนที่ต้องการบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม จะได้รับการตรวจประเมินและวิเคราะห์จากทันตแพทย์อย่างรอบคอบก่อนเสมอ

โดยทั่วไป ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน วีเนียร์ มี 4 ขั้นตอน คือ 

  1. การกรอแต่งและเตรียมฟัน (TOOTH PREPARATION)
  2. พิมพ์แบบฟันส่งห้องปฏิบัติงาน (IMPRESSION)
  3. ห้องปฏิบัติผลิตชิ้นงานให้ทันตแพทย์ (LAB PROCEDURE)
  4. ทันตแพทย์ยึดติดชิ้นงานที่ฟัน (VENEER PLACEMENT)

ในการกรอแต่งเพื่อการเตรียมฟันก่อนพิมพ์นั้น ทันตแพทย์สามารถทําได้ 3 แบบ คือ

  1. ไม่กรอแต่งฟันคนไข้เลย (nonpreparation)
  2. กรอแต่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น (Minimal preparation)
  3. กรอแต่งตามแบบดั้งเดิม (Conventional Preparation)

ในแนวคิดปัจจุบันซึ่งเรียกกันว่า minimally invasive dentistry นั้น มุ่งหวังที่จะให้ทันตแพทย์ ให้ความสําคัญต่อการสงวนเนื้อฟันที่ดีให้แก่คนไข้ให้มากที่สุดเนื่องจากการกรอตัดเนื้อฟันที่ดีออกไปนั้น เป็นการสูญเสียทางชีวภาพ ซึ่งเป็นต้นทุนของคนไข้ และไม่สามารถเอาคืนกลับมา แม้ว่าจะทดแทนด้วยวัสดุทางทันตกรรมใดๆ ก็ไม่มีทางเหมือนเดิม

ทางเลือกที่ดีที่สุดของทั้งทันตแพทย์ และคนไข้ จึงควรเป็นแบบที่ไม่กรอแต่งฟันคนไข้เลย และแบบที่กรอแต่งฟันคนไข้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเท่านั้น แต่การเตรียมฟันแบบดังกล่าว ต้องการชิ้นงานที่มีความบางสูงสุด เพื่อให้รูปร่างฟันไม่ดูหนา หรืออ้วนจนขาดความสวยงาม ชิ้นงานดังกล่าวควรมีความบางในระดับ ULTRA THIN คือมีความบางเพียง 0.25-0.3 มิลลิเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับคอนแทคเลนส์ ในขณะเดียวกัน ชิ้นงานที่บางขนาด ULTRA THIN นั้น ต้องมีความแข็งแรงพอ ไม่เปราะหักแตกง่าย และคงความสวยงาม  ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางทันตกรรม พยายามที่จะให้ได้ชิ้นงานวีเนียร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ประการ คือ บาง สวย แข็งแรง 

ULTRA THIN VENEER ในปัจจุบัน ผลิตจากวัสดุ 2 ประเภท คือ

Leucite-reinforced feldspathic porcelain
วัสดุประเภทนี้ จะให้ความสวยงามสูง มีความใส ใกล้เคียงกับเคลือบฟัน แต่ผลิตให้บางได้ยาก ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง

Lithium disilicate
วัสดุประเภทนี้ จะให้ความแข็งแรงสูงกว่า แต่มักจะมีความขุ่นทึบ ไม่เป็นธรรมชาติ

…………………………………….

อย่างไรก็ตาม ทักษะและความชํานาญของทันตแพทย์ที่จะทํางานให้นั้น มีความสําคัญอย่างยิ่ง และทันตแพทย์นั้น จะเป็นผู้กําหนดให้ว่าวีเนียร์ชนิดใดเหมาะสมกับเรา

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ