ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

ที่ประชุมศัลยแพทย์เสริมสวยระหว่างประเทศ ต่างก็พบกับความงงงัน ตั้งแต่เริ่มประชุม เมื่อแต่ละคนต่างก็พบว่า ยังไม่มีรูปทรงสัณฐานหรือขนาดและรูปร่างของเต้านม ตลอดจนวงดำรอบหัวนม ที่ถือกันเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทั่วไปเลย

EyWwB5WU57MYnKOuXuYiUr5iE6ChxYxEWWRRpkaMiu7ZdzJfEa9OJK

หัวข้อใหญ่ของการประชุมครั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสวยนั้น บัดนี้ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ส่วนใหญ่ที่เป็นสตรีพากันตระเวนท่องไปตามชาติต่างๆ นอกจากท่องเที่ยวแล้วยังเพื่อที่จะผ่าตัดเสริมสวยตนเองด้วย แต่โดยมากก็มักจะถูกใจบ้าง และไม่ถูกใจบ้าง อาจจะไม่มีผู้ที่พอใจไปเสียหมด สาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะยังไม่มีตัวอย่างของการมีมาตรฐานในเรื่องเต้านม

ศัลยแพทย์เสริมสวยของแต่ละชาติ ต่างก็มีความคิดและความนิยมในเรื่องเต้านมไปคนละอย่างสองอย่าง อย่างเช่น ศัลยแพทย์อินเดีย ชอบขนาดรูปทรงที่อวบอูม ผิดกับหมอผ่าตัดชาวฝรั่งเศส ซึ่งแทบจะตรงกันข้าม

ที่ถกเถียงกันมากก็คือ ขนาดของวงดำรอบหัวนม ต่างก็ยังมีความเห็นไม่ลงรอยกัน โดยเฉพาะศัลยแพทย์ชาวบราซิล นิยมวงดำรอบหัวนมที่มีขนาดโต ในขณะที่ทางอีกฟากหนึ่ง หมอผ่าตัดเยอรมันกลับชอบที่มีขนาดเล็กที่สุด ขณะที่ส่วนใหญ่หมอของสหรัฐฯ อินเดีย และฝรั่งเศส ต่างก็ชูไม้ชูมือชื่นชมของสิ่งที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นทั้งสิ้น.

เรื่องน่าสนใจ