ศิลปินแกรมมี่ พลพล พลกองเส็ง , เปา เปาวลี, เต๋า ภูศิลป์ , นนน กรภัทร์, ตั้ม วราวุธ และฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ร่วมถ่ายทอดสาระความรู้เรื่องพัฒนา ปรับปรุงดิน ในแคมเปญ “ ดินดี ชีวีมั่นคง ” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และคนรุ่นใหม่ ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องดิน และการทำการเกษตร สามารถนำเคล็ดลับความรู้ไปปรับใช้ให้เห็นผล และเกิดประโยชน์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยรักษาคุณภาพของดิน รวมถึงนำไปพัฒนาดินในพื้นที่ดินของตัวเองและชุมชนได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ศิลปินแกรมมี่

 

พลพล พลกองเส็ง เปิดเผยว่า

“ ผมเป็นคนที่สนใจเรื่องการเกษตร การทำไร่ ทำสวน อยู่แล้ว รู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาช่วยบอกแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทย เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้เพียงพอ ดีต่อดิน ดีต่อพืช เช่น เราสามารถเติมอินทรียวัตถุลงไปในดินโดยตรง ด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยคอก , ไถกลบพืชปุ๋ยสด เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ลงไปในดิน โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ หรือการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมาก รวมถึงคนรุ่นใหม่ ที่หันมาทำการเกษตร สามารถนำไปปรับใช้ได้ดีเลยครับ ”

 

 

เปา เปาวลี เปิดเผยว่า

“ ส่วนเปา นำเสนอเคล็ดลับเกี่ยวกับแนวทางการทําเกษตรพื้นที่สูง รวมถึงการจัดการดิน เพราะที่สูงมักจะมีความลาดชัน จึงต้องระวังการพังทลายของดิน ดังนั้น ควรปลูกพืชโดยใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมาร่วมด้วย โดยการปลูกพืชคลุมดิน เช่น การปลูกแถบหญ้าตามแนวระดับ เป็นต้น ด้วยการใช้พันธุ์หญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริในหลวง ร.9 หากสนใจศึกษาและทดลองการทําเกษตรพื้นที่สูง สามารถลองไปที่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริฯ ดอยม่อนล้าน และโครงการพัฒนาตามพระราชดําริฯ ในพื้นที่สูงอื่นๆ ได้เช่นกัน อยากทําเกษตรพื้นที่สูง เราก็ต้องปรับตามนี้ ชีวีก็จะมีสุขนะคะ”

 

 

เต๋า ภูศิลป์ เปิดเผยว่า

“ ผมว่าเป็นเรื่องดีมาก ๆ เลยครับ เพราะเป็นคลิปวีดิโอที่ให้ทั้งความรู้แก่เกษตรกร และเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่สนใจด้วย เช่น การให้ความรู้พื้นฐานเรื่อง ดินเค็มคืออะไร วิธีการแก้ไขทำอย่างไร รวมถึงการให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ บนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ พื้นที่นี้มีการพัฒนาสายพันธุ์จนได้ข้าวหอมมะลิที่มีความหอม เกิดเป็นความภูมิใจของชาวไทยอีกด้วยครับ ซึ่งเป็นผลประโยชน์จากการพัฒนาดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก”

 

 

นนน กรภัทร์ เปิดเผยว่า

“ สำหรับผม นำเสนอเรื่องการสร้างรายได้จากหญ้าแฝก ซึ่งคอนเทนต์นี้เหมาะมากๆ กับการนำเสนอทางเลือกในการสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร และคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น ด้วยการปลูกหญ้าแฝก หญ้าแฝกมีประโยชน์มากมาย นอกจากจะแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับดินได้ดี ใบหญ้าแฝกสามารถนํามาสร้างรายได้ อีกหลายทาง เช่น ใช้คลุมดินรักษาความชื้นในแปลงพืชผัก ใช้หมักทําปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน มุงหลังคาโรงนาด้วยตับแฝกก็แหวกแนวแถมทนทานอีกด้วย และสามารถต่อยอดด้วยการนําใบมาสานทําผลิตภัณฑ์ได้มากมาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยนะครับ”

 

 

ตั้ม วราวุธ เปิดเผยว่า

“ สำหรับผม จะแนะนำวิธีการจัดการดินเปรี้ยว ที่เกิดจากดินมีความเป็นกรดจัดมาก ขาดความสมดุล ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช โดยพื้นที่ดินเปรี้ยวส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทํานาปลูกข้าว วิธีแก้ดินเปรี้ยวมี 3 วิธีง่าย ๆ คือใช้น้ำชะล้างความเป็นกรด ใช้วัสดุปูน หรือหินปูนฝุ่น และใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจ และทำตามได้ง่ายๆ นอกจากจะแก้ดินเปรี้ยวแล้ว การปรับปรุงดินยังช่วยเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ ได้ด้วย ดีมากๆ เลยครับ”

 

 

ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ เปิดเผยว่า

“ สถานการณ์โควิด 19 แบบนี้ กักตัวอยู่บ้าน ลองมาปรุงดินกันครับ เป็นสูตรปรุงดิน ฉบับเขาหินซ้อนฯ เพื่อปรับองค์ประกอบของดิน ให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของรากพืชได้ดี ทําง่ายเหมาะกับทุกบ้าน สามารถปลูกพริก ปลูกผักได้ วัสดุที่ใช้ ได้แก่ แกลบแก่ ขุยมะพร้าว ดิน มูลวัว นําส่วนผสมทั้งหมดในอัตราส่วนที่เท่ากันมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน รดด้วยน้ำหมักทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์ ก็จะได้ดินที่อุดมไปด้วยธาตุอาหาร แถมไร้สารเคมี เท่านี้ เราก็มีดินดีไว้ปลูกผัก ปลูกพริกกินเองได้ ทั้งง่ายและปลอดภัย ช่วงสถานการณ์แบบนี้ อยากเชิญชวนทุกคนหันมาพึ่งพาตนเอง ดูแลตัวเอง เพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกัน”

สำหรับผู้ที่สนใจคลิปวีดิโอสาระความรู้เรื่องดิน ในแคมเปญ “ ดินดี ชีวีมั่นคง ” สามารถติดตามชมได้ทาง YOUTUBE กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ