สตรีวัยทอง จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพหลายอย่าง โดยเฉพาะการทํางานของรังไข่ที่ลดลงมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา การดูแลสุขภาพแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทองอย่างมีคุณภาพ

สตรีวัยทอง กับ 5 เคล็ดลับในการเตรียมตัวรับมือฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง

กินอาหารที่มีแคลเซียมสูง
อาทิ ผัก ใบเขียว งาขาว งาดํา นมจืด ปลาเล็กปลาน้อย และกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจน อาทิ ถั่วเหลือง น้ำเต้าหู ถั่วแดง ฟักทอง กะหล่ำปลี บร็อกโคลี แครอท ข้าวกล้อง

ลดอาหารประเภทแป้ง
อาหารมัน อาหารทอด อาหารเค็ม น้ำหวาน ชา กาแฟ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอื่น เพราะอาจทําให้มีอารมณ์แปรปรวน และกระวนกระวายมากขึ้น งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่สูบ
บุหรี่

ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ โยคะ เมื่ออายุมากขึ้น ไม่ควรออกกําลังกายที่ใช้แรงกระแทก โดยเฉพาะข้อเข่า

นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง
ทําให้เพิ่มความจํา มีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาว

…………………………………………………………………..

ปัญหาที่สําคัญคือ เมื่อมีอาการวัยทองแล้วไม่ยอมรับ ทําให้ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้ ดังนั้น การดูแลสตรีที่มีอาการวัยทอง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งตนเอง คนในครอบครัว เพื่อนรอบข้าง ตลอดจนบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ