ที่มา: Kapook.com

จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศถึงหน่วยงานของสาธารณสุขทั่วประเทศ เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งหนึ่งในข้อห้าม คือ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์จไฟในสถานที่ราชการ จนต่อมาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้น 

สธ ยกเลิกห้ามชาร์จแบต

ล่าสุด (6 มกราคม 2561) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ออกหนังสือเวียน ยกเลิก ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการแล้ว มีผลวันนี้ (6 มกราคม 2561) หลังเกิดข้อถกเถียงในสังคม กรณีห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำโทรศัพท์มือถือมาชาร์จไฟในสถานที่ราชการ ทั้งเป็นการยากในการปฏิบัติ หรือแม้แต่ทำสังคมอยู่ยาก เพราะในการทำงานปัจจุบัน ต้องพึ่งพาโทรศัพท์มือถือในการติดต่อ 

ทั้งนี้ จะทำหนังสือถามความเห็นจากทุกฝ่ายว่า สามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ส่วนที่มีการแจ้งในประกาศก่อนนั้น เพื่อต้องการบอกให้ระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตามที่ ป.ป.ช. ระบุ อีกทั้งที่ผ่านมาภายในกระทรวงสาธารณสุขเคยได้รับการร้องเรียนว่า มีการนำรถยนต์มาจอดทิ้งไว้ จนญาติหรือคนไข้ไม่ได้ความสะดวกในการใช้บริการ หรือการนำรถยนต์มาล้างในสถานที่ราชการด้วย อย่างไรก็ตามเข้าใจถึงความอ่อนไหวในการปฏิบัติ เพราะส่วนใหญ่ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ

เรื่องน่าสนใจ