กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปล่อยขบวนคาราวาน ลงพื้นที่เคาะประตูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นำร่อง 17 เขตใน กทม. เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการมายื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านระบบออนไลน์ที่ esta.hss.moph.go.th เว็บเดียวยื่นขอได้ครบทั้ง 3 ใบ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการ และใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

 

สบส

 

เช้าวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2565) ที่หน้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม สบส.ปล่อยขบวนคาราวาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้รับทราบและยื่นขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานประกอบเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 3(3) โดยนายแพทย์ธเรศ กล่าวว่าทั่วประเทศน่าจะมีกิจการดูแลผู้สูงอายุฯทั้งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน กว่า 3,000 แห่ง คาดว่าใน กทม. มีจำนวน 350 แห่ง ซึ่งจากการที่กรม สบส. ได้เคยเชิญผู้ประกอบกิจการเข้ามาร่วมสัมมนา ทำให้ทราบว่าบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย จึงยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง บางส่วนได้ยื่นขอมาแล้ว แต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยขณะนี้มีกิจการในเขต กทม.มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการ จำนวน 234 แห่ง ซึ่งก็ขอขอบคุณที่มาร่วมกันพัฒนากิจการดูแลผู้สูงอายุฯให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขบวนคาราวานของกรมสบส.แบ่งออกเป็น 2-5 ทีม จะเดินสายประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กิจการที่ตั้งอยู่ทั้งริมทาง ตรอก ซอกซอยในพื้นที่นำร่อง 17 เขตใน กทม. เช่น หลักสี่ บางขุนเทียน สะพานสูง บางนา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 2-24 กุมภาพันธ์ 2565 มิให้ตกหล่นแม้แต่แห่งเดียว โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขต กทม. และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(อสส.) ในการสำรวจกิจการที่เปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่

 

 

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ได้กล่าวถึงขั้นตอนการขออนุญาตว่า ผู้ประกอบการ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่หน่วยงานราชการ เพราะกรม สบส.ได้พัฒนาระบบการขออนุญาตออนไลน์ ครบ จบในเว็บเดียว ที่เว็บไซต์ esta.hss.moph.go.th สามารถยื่นขอได้ทั้ง 3 ใบ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการ และใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ เมื่อยื่นเอกสารครบ และได้รับอนุมัติแล้ว สามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตและใบรับรองการขึ้นทะเบียนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นหลักฐานการขออนุญาตได้ตามกฎหมาย จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการมายื่นขออนุญาต เพราะหากเพิกเฉย จะมีความผิดฐานเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ผู้ประกอบกิจการสามารถขอรับคำปรึกษาการขออนุญาตได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 ซึ่งแบ่งเขตดูแลกิจการดูแลผู้สูงอายุฯครอบคุลมทั่วประเทศ หรือโทร.สายด่วนกรม สบส. 1426

 

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ